Sørlandsk lærerstevne

Aust-Agder

Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Stevnet samler årlig rundt 2.500 deltakere på Campus Kristiansand og er det kursarrangementet i regi av Universitetet i Agder som samler desidert flest deltakere.

Her finner du informasjon om årets stevne på Sørlandsk lærerstevne sin egen nettside.