Forsikringsikon 70+: eldre ektepar.

Ulykkesforsikring 70-75

 

Forsikringen er erstattet med 70+ forsikring

Ulykkesforsikring 70-75 fases ut av vår forsikringsportefølje og kan ikke lenger kjøpes.

I stedet har vi laget en egen forsikringspakke som er tilpasset deg som er over 70 år. Du kan lese mer om 70+ forsikring her.

Dersom du allerede har Ulykkesforsikring 70-75 finner du informasjon om denne på Min side.