Reiseforsikring: like viktig!

Reiseforsikring er viktig, selv om turen bare går innenlands. Viste du forresten at reisen starter i det du forlater hjemmet ditt?

Reiseforsikring like viktig nå

Mange forbinder reise med tur til utlandet og tenker ikke over at reiseforsikringen også er viktig på turer innenlands. Forsikringen gjelder fullt ut på reise i Norge, og dekker i det du forlater hjemmet. Det være seg en tur i marka, til hytta eller en flyreise med hotellovernatting.

Trenger jeg reiseforsikring i Norge?

Det er ikke vanskelig å forstå at det er lurt med en god reiseforsikring når man reiser utenlands. Vi har alle hørt skrekkhistorier om millionregninger etter sykehusopphold i utlandet. I Norge er ikke dette noe problem, siden vi har et velfungerende og rimelig offentlig helsetilbud. Så hvorfor er det egentlig så viktig med en reiseforsikring innenlands?

Når verden åpner

Selv om vi ikke er der ennå vil det på sikt komme lettelser i reiserestriksjoner som gjør det mulig å reise over landegrenser igjen. Men selv om UD endrer på sine reiseråd er det vurderinger du som reisende må gjøre i forkant. Ved en eventuell reise er det svært viktig at reisemålet har et velfungerende helsevesen som har kapasitet til å ta imot eventuelt syke turister. Selv om du er vaksinert kan situasjonen i landet du reiser til være en helt annen enn her hjemme, og man kan rammes av sykdom eller ulykke som krever øyeblikkelig hjelp. Med det presset som har vært på helsevesenet verden over, er det dessverre ingen som vet hvor langt etterslep pandemien vil få, før landene er oppe og går på normalt nivå igjen.

Dette dekkes kun av reiseforsikringen

Det er mye som kan skje som ikke dekkes av andre forsikringer enn reiseforsikring, og ofte er det snakk om helt vanlige hendelser. Under har vi listet opp noe av det du får dekket hvis du har reiseforsikring.

Avbestilling

Det er kun reiseforsikringen som dekker avbestilling av reiser. Den vanligste årsaken til avbestilling av reiser er sykdom og ulykke. Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling på grunn av frykt eller smittevernstiltak i Norge, men blir du syk, også med COVID-19, vil reiseforsikringen dekke dette.

Husk at du må ha reiseforsikring før du betaler en reise for at den skal dekke avbestilling. Har du ikke en løpende reiseforsikring, er det fort gjort å glemme dette neste gang du bestiller reise.

Syk på reise

Hvis du blir syk på reise, dekker reiseforsikringen blant annet:

  • hjemreise ved akutt og alvorlig sykdom/ulykke
  • tilkalling og sykeledsagelse av nær familie ved akutt sykdom/ulykke.
  • hjemreise ved akutt og alvorlig sykdom/ulykke/dødsfall i nær familie, eller ved alvorlig skade på bolig/hytte/næringseiendom
  • kompensasjon for tapte feriedager på grunn av sykehusinnleggelse eller sengeleie beordret av lege. Full dekning (erstatningsreise) hvis mindre enn 50 % av reisen blir benyttet grunnet sykeleie.

Reisegods

Dekker skade på eller tap av ting du har med deg på reisen. Gjelder tyveri, trafikkulykker, naturskader, brann, hærverk og lignende. Reiseforsikringen dekker inntil 40.000 kroner per enkeltgjenstand. Har du innboforsikring gjennom Utdanningsforbundet, vil mye også være dekket under denne, men reiseforsikringen vil ofte kunne supplere.

Forsinkelse i reiseruten

Dekkes kun av reiseforsikringen. Kan gi erstatning ved uforutsette hendelser som gjør at man mister en forhåndsbestilt flyavgang/ferge/togtur eller liknende.