Hva dekker reiseforsikringen?

Her oppdaterer vi fortløpende hva som dekkes av reiseforsikringen.

All tilgjengelig informasjon om reiseforsikringen og koronaepidemien, er nå samlet på én side hos Tryg. Denne blir oppdatert fortløpende etter hvert som situasjonen endrer seg.

Her finner du oppdatert informa sjon fra Tryg om hva forsikringen dekker.