Forsikringsfornyelse 2023

Snart fornyes avtalen på dine kollektive forsikringer gjennom Utdanningsforbundet. Derfor er det viktig at du ser gjennom forsikringene, og undersøker at du har riktige forsikringer for ditt behov. Sjekk gjerne også om vi har rett kontaktinformasjon på deg.

Har du de forsikringene du trenger?

På Min side finner du oversikt over de kollektive forsikringene du har gjennom Utdanningsforbundet. Vil du gjøre endringer for 2023, bør du gjøre dette innen 15.11.2022. Da vil endringene komme med når vi fornyer avtalen din for 2023.

Priser 2023

I takt med prisindeksen generelt og skadestatistikk, får vi prisendringer på noen av forsikringene. Priser 2023.

Hvis du har AvtaleGiro er det viktig at du har dekning på kontoen på trekkdatoen. Sjekk også at det er satt høyt nok maksbeløp på avtalen i nettbanken, for å ta høyde for eventuelle prisendringer. Er ikke maksbeløpet høyt nok vil betalingen stoppe opp, og du vil motta purring.

Har vi riktig kontaktinformasjon?

Det er viktig for både deg og oss at vi har oppdatert kontaktinformasjon i våre systemer. Da får du riktig informasjon om dine forsikringer til rett tid. Vi ber deg derfor sjekke at informasjonen er riktig på Min side.

Dine forsikringsdokumenter

Fra 2021 fikk alle digitale forsikringsdokumenter. Dette betyr at det ikke lenger sendes fysisk i posten til deg, men er tilgjengelig på Min side. For deg som har valgt å motta papirdokumenter, vil de komme i posten, eller i Digipost om du har valgt elektronisk postkasse.

Endringer, bestillinger og oppsigelse – slik gjøres det på Min side

Logg inn på Min side. Klikk på forsikringen du vil endre. Her kan du bestille, si opp eller øke/redusere din forsikringsdekning.

Si opp forsikring

Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen på Min side. Angi begrunnelse, klikk «Send».

Redusere dekning på livs-/uføreforsikring

Klikk på «Reduser dekning» på den aktuelle forsikringen, velg ny dekning i kalkulatoren, og klikk «Send». Den opprinnelige forsikringen stoppes 31.12.22, og ny legges inn 01.01.23.

Øke dekning på livs-/uføreforsikring

Klikk på «Utvid dekning hos Tryg» på den aktuelle forsikringen. Du vil da videresendes til Trygs hjemmesider for utfylling av helseerklæring. Fyll ut denne, og signer med BankID.

Redusere reiseforsikring fra familie til én person

Klikk på reiseforsikringen og så på endre til reiseforsikring en person. Da stoppes reise for familie 31.12 og en person legges inn fra 01.01.

Utvide reiseforsikring fra én person til familie

Klikk på reiseforsikringen og så på endre til reiseforsikring for familie. Da stoppes reise for en person 31.12 og reiseforsikring for familie legges inn fra 01.01.

Elektronisk betaling

Unngå fakturagebyr på 49 kroner ved å motta krav på eFaktura eller Avtalegiro. Dette gjøres direkte i banken din. For eFaktura må du gi en generell aksept for å motta alle regninger som eFaktura, dette kalles «Ja takk til alle» eller «Alltid eFakura». Du kan også opprette Avtalegiro ved betaling av forsikringsfakturaen, da vil alle fremtidige krav trekkes automatisk. 

Viktig endring i innboforsikring

Fra våren 2022 ble små elektriske kjøretøy klassifisert som liten elektrisk motorvogn. Dette gjelder elsparkesykkel, hoverboard, ståhjuling, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul og lignende. Det betyr at slike kjøretøy fra 01.01.23 ikke lenger er dekket av innboforsikring. Fra midten av november vil det være mulig å tegne forsikring på slike kjøretøy i Tryg Forsikring. Som medlem av Utdanningsforbundet vil du få 35 % rabatt på Trygs ordinære pris.

Elsykkel er ikke klassifisert som motorvogn, og vil fortsatt være dekket av innboforsikring.

Studentforsikring og ferdig med studiene

Har du meldt deg inn i Utdanningsforbundet etter endt studie, vil din studentforsikring automatisk overføres til ordinære forsikringer. Du trenger ikke foreta deg noe, med mindre du ønsker å si opp eller endre noen av forsikringene.