Forsikringsfornyelsen 2023

Forsikringsdokumentene er nå klare på Min side. Les gjennom, og se hvilke forsikringer du trenger i året som kommer.

Nyheter og endringer

Det har kommet endringer i noen av forsikringene. Se oversikt over disse her.

Elsparkesykkel og småelektrisk må forsikres

En viktig endring er at små elektriske kjøretøy nå er klassifisert som liten elektrisk motorvogn. Dette gjelder elsparkesykkel, hoverboard, ståhjuling, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul og lignende. Det betyr at disse fra 01.01.23 ikke lenger er dekket av verken innbo- eller reiseforsikring. Alle som eier og bruker slike kjøretøy er lovpålagt å forsikre dem. Du kan kjøpe forsikring på disse i Tryg Forsikring. Som medlem av Utdanningsforbundet får du 35 % rabatt på Trygs ordinære pris.

Elsykkel er ikke klassifisert som motorvogn, og vil fortsatt være dekket av innbo-/reiseforsikring.

Frist for å si opp eller endre

Hvis du vil endre eller si opp forsikringer, må du gjøre dette senest 15.01.2023. Oppsigelsene får da stoppdato 31.12.2022. 

Endringer og oppsigelser

Du kan selv gjøre endringer på  Min side, eller sende en e-post på forsikring@udf.no, så hjelper vi deg.

Faktura

Faktura for 2023 er allerede produsert og vil være tilgjengelig i nettbanken i begynnelsen av desember. Har du papirfaktura, får du denne i posten i løpet av desember. Hvordan du skal forholde deg til denne er avhengig av hvilken endring du gjør, se detaljert forklaring lenger ned på siden.

Bestille ny forsikring

Hvordan: Beregn pris på aktuell forsikring og klikk «Bestill».
Betaling: Betal opprinnelig faktura, så får du en tilleggsfaktura på den nye forsikringen.

Si opp forsikring

Hvordan: Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen.
Betaling: Trekk fra beløpet for den forsikringen du har sagt opp og betal øvrige forsikringer på opprinnelig faktura.

Redusere dekning på livs-/uføreforsikring

Hvordan: Klikk på «Reduser dekning» på den aktuelle forsikringen, velg ny dekning i kalkulatoren, og klikk «Send». Den opprinnelige forsikringen stoppes da 31.12.22, og ny legges inn 01.01.23.
Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig faktura. Du vil få tilsendt egen faktura på den nye forsikringen.

Øke dekningen på livs-/uføreforsikringen

Hvordan: Klikk på «Utvid dekning hos Tryg». Du videresendes da til Trygs hjemmesider for utfylling av helseerklæring. Fyll ut denne, og signer med BankID.
Betaling: Betal opprinnelig faktura. Når søknaden er ferdig behandlet i Tryg, får du en tilleggsfaktura med mellomlegget for opprinnelig og ny forsikringsdekning.

Redusere reiseforsikringen fra familie til én person

Hvordan: Klikk «Endre til reiseforsikring én person» på reiseforsikring for familie. Da vil denne stoppes 31.12.22, og reise én person registreres fra 01.01.2023.
Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig faktura. Du får tilsendt egen faktura på den nye forsikringen.

Utvide reiseforsikring fra én person til familie

Hvordan: Bestill reiseforsikring for familie på Min side fra ønsket dato. Da vil reiseforsikring for én person automatisk stoppes samme dag.
Betaling: Betal opprinnelig faktura. Du vil få tilsendt et tilleggsfaktura på prisforskjellen mellom familie og én person.

Frist for endring/oppsigelse

Utdanningsforbundets forsikringer kan som hovedregel kun sies opp eller reduseres ved hovedforfall 31.12. Men det er likevel mulig å gjøre endringer helt fram til 15. januar. Forsikringene får da stoppdato 31.12.2022. Våre forsikringer er kollektive og omfattes ikke av regelen om en månedsoppsigelse eller fri flytterett mellom forsikringsselskapene. I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring.

Er du pensjonistmedlem?

Da har du i tillegg til forsikringene dine mottatt en egen faktura for medlemskontingent for 2023.

Betalingsinformasjon

På Min side finner du dine fakturaer uavhengig om du får tilsendt faktura per post, eFaktura eller Avtalegiro. Har du Avtalegiro eller eFaktura vil kravet være synlig i nettbanken fra 1. desember.

Avtalegiro — Sjekk beløpsgrense

Hvis du har AvtaleGiro er det viktig at du har dekning på kontoen på trekkdatoen. Sjekk også at det er satt et høyt nok maksbeløp på avtalen i nettbanken, i tilfelle prisendringer. Er ikke maksbeløpet høyt nok stoppes betalingen, og du får purring i posten. Trekkdato er 20. i måneden.

Reisebevis og reisekort

Du kan laste ned reisekortet ditt ved Utdanningsforbundets medlemsapp UDF Medlem. Les mer og last ned appen.

Dersom du tidligere har mottatt fysiske reisekort uten utløpsdato er disse fortsatt gjeldende. Reisebevis finner du også på Min side. 

Melde skade

Skademelding sendes direkte til Tryg Forsikring. 
Skade kan også meldes på tlf. 55 17 19 26
Er du på reise kan Tryg Alarm kontaktes på tlf. 55 17 10 01