Forsikringsfornyelsen 2021

Dine forsikringsdokumenter for 2021 er nå klare på Min side.

Vi anbefaler at du leser dokumentene godt, setter deg inn forsikringene du har, og tar en gjennomgang av hvilke forsikringer du har behov for.

Hvis du vil endre eller si opp noen forsikringer for 2021, må du gjøre dette innen 15.01.2021. Oppsigelser får stoppdato 31.12.2020.

Endringer gjør du enten selv på Min side,  eller ved å sende oss e-post til  forsikring@udf.no.

Endringer og oppsigelse

Hvis du vil endre noe i forsikringsavtalen, kan du gå inn på Min side å gjøre dette selv. Der kan du bestille, si opp eller endre forsikringsdekningen din. Faktura for 2021 er allerede produsert og vil komme i løpet av desember. Hvordan du skal forholde deg til fakturaen avhenger av hvilken endring du gjør, se forklaring under.

Bestille ny forsikring

 • Hvordan: Beregn pris på aktuell forsikring og klikk «Bestill».
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få et tilleggskrav på den nye forsikringen.

Si opp forsikring

 • Hvordan: Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen.
 • Betaling: Trekk fra beløpet for den forsikringen du har sagt opp og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura.

Redusere dekning på livs-/uføreforsikring

 • Hvordan: Klikk på «Reduser dekning» på den aktuelle forsikringen, velg ny dekning i kalkulatoren, og klikk «Send». I praksis vil da den opprinnelige forsikringen stoppes 31.12.20, og ny legges inn 01.01.21.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få eget krav på den nye forsikringen. 

Øke dekning på livs-/uføreforsikring

 • Hvordan: Klikk på «Utvid dekning hos Tryg». Du vil da videresendes til Trygs hjemmesider for utfylling av helseerklæring. Fyll ut denne, og signer med BankID.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Når søknaden er ferdig behandlet i Tryg, får du et tilleggskrav på prisforskjellen mellom opprinnelig og ny forsikringsdekning.

Redusere reiseforsikring fra familie til én person

 • Hvordan: Gå inn på reiseforsikringen, klikk på «Endre til reiseforsikring én person» og «Bestill forsikring» på neste side. Da vil reiseforsikring familie stoppes 31.12.20, og reiseforsikring én person startes fra 01.01.21.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få eget krav på den nye forsikringen. 

Utvide reiseforsikring fra én person til familie

 • Hvordan:  Gå inn på reiseforsikringen, klikk på «Endre til reiseforsikring familie» og «Bestill forsikring» på neste side. Da vil reiseforsikring familie starte fra datoen du gjør endringen, mens reiseforsikring én person stoppes samme dag.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få et tilleggskrav på prisforskjellen mellom familie og én person.

Frist for endring/oppsigelse

Utdanningsforbundets forsikringer kan som hovedregel kun sies opp eller reduseres ved hovedforfall 31.12. Men det er likevel mulig å foreta endring/oppsigelse helt fram til 15. januar. Forsikringene vil da få stoppdato 31.12.2020. Våre forsikringer er kollektive og omfattes ikke av regelen om en måneds oppsigelse eller fri flytterett mellom forsikringsselskapene. I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring. Du kan si opp forsikringen på Min side eller ved å sende en mail til forsikring@udf.no

Er du pensjonistmedlem?

Da har du i tillegg til forsikringene dine også mottatt krav/faktura på kr 576. Dette er medlemskontingenten din for 2021.

Betalingsinformasjon

På Min side finner du alltid din siste tilsendte faktura, uavhengig av om du får tilsendt faktura per post, eFaktura eller Avtalegiro. Har du Avtalegiro eller eFaktura vil kravet være synlig i nettbanken fra 7. desember.

Avtalegiro 

Hvis du har AvtaleGiro, er det viktig at du har dekning på kontoen på trekkdatoen. Sjekk også at der er satt et høyt nok maksbeløp på avtalen i din nettbank, for å ta høyde for eventuelle prisendringer. Er ikke maksbeløpet høyt nok vil betalingen stoppe opp, og du vil motta purring i posten. Priser finner du på Min side. 

eFaktura 

Vi oppfordrer deg til å benytte eFaktura på dine forsikringer. Dette er en enkel og oversiktlig måte å få regningene tilsendt på. Med eFaktura får du regningen rett i nettbanken, ferdig utfylt med KID og beløp. Du må alltid godkjenne betaling av eFakturaen før den trekkes fra banken.

Du oppretter eFaktura i nettbanken selv når du betaler tilsendt faktura. De fleste banker spør om du vil opprette eFaktura etter betalingsbekreftelsen. eFaktura-referansen er ditt medlemsnummer, åtte siffer. Dersom medlemsnummeret ditt ikke har åtte siffer, legger du inn nuller i forkant av nummeret. Eksempel: 00012345.

Dersom du har mistet en faktura finner du denne på Min side under Mine fakturaer.

Kontonummer

Utdanningsforbundets kontonummer er: 1644 19 69930.

Reisebevis og reisekort

Du finner ditt reisekort ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp UDF Medlem. 

Dersom du tidligere har mottatt fysiske reisekort uten utløpsdato er disse fortsatt gjeldende.

Reisebevis finner du også på Min side. Her finner du reisebevis for både 2020 og 2021.

Melde skade

Ønsker du å melde en skade, skal skademelding sendes direkte til Tryg Forsikring.
Skade kan også meldes på tlf: 55 17 19 26
Er du på reise kan Tryg Alarm kontaktes på tlf: 55 17 10 01