Er bunaden din godt nok forsikret?

Bunad er dekket både i vår innboforsikring og reiseforsikring. Har du begge forsikringene er bunaden din svært godt dekket.

Bunaden er dekket både i Utdanningsforbundets innbo- og reiseforsikring. Under beskriver vi de ulike dekningene i begge forsikringene. 

Hva dekker innboforsikringen?

Bunaden din er dekket fullt ut i innboforsikringen dersom den blir utsatt for brann, vannskade, hærverk eller blir stjålet hjemme. Det er også dekning for tyveri utenfor hjemmet med inntil 40.000 kroner. Uflaksskade (plutselig skade) er dekket med inntil 3 millioner i Norden. I resten av verden dekkes uflaksskader med inntil 40.000 kroner. Det er ingen egenandel ved skade. 

Hva dekker reiseforsikringen?

Bunaden er også dekket via reiseforsikringen, men da kun når du er på reise. Reisen starter når du forlater din bostedsadresse, og  trenger ikke omfatte overnatting. Ved tyveri/skadeverk erstattes bunaden med inntil 40.000 kroner, inkludert tilbehør. Merk at innsjekket bagasje ikke skal inneholde tyveriutsatte verdigjenstander. Dette gjelder blant annet bunadssølv. Det er ingen egenandel ved skade. 

Kan begge forsirkinger gi erstatning på reise?

Har du både reise- og innboforsikring vil disse forsikringene ofte kunne utfylle hverandre ved skade utenfor hjemmet. Er du på reise innen Norden, og det skulle brenne eller skje en vannskade på hotellet eller annet sted du bor, er bunaden dekket med inntil 3 millioner kroner i innboforsikringen. Ved tyveri og skadeverk har du i praksis dekning for inntil 80.000 kroner, da både innbo- og reiseforsikring dekker inntil 40.000 hver. Har du en bunad med verdi opptil 80.000 kroner, har du dermed en svært god dekning innen Norden.

Utenfor Norden er det kun reiseforsikringen som dekker skader på bunaden som følge av brann/vannskade i bygning, tyveri og skadeverk, inntil 40.000 kroner.

Er bunaden din spesielt verdifull?

Har du en svært verdifull bunad (mer enn 80.000 kroner) og tar den med på reise utenfor Norden, bør du vurdere å kjøpe en egen verdigjenstandsforsikring hos Tryg Forsikring. Her velger du selv forsikringssum, og egenandelen er 10 % av verdien, minimum 1.000 kroner. Dette er for øvrig den eneste forsikringen som også kan dekke bunaden dersom den mistes eller gjenglemmes. 

Som medlem får du 35 % rabatt på forsikringen hos Tryg.