Eier du din egen fremtid?

Vil du vite at du kan klare deg, selv om hverdagen din skulle bli snudd på hodet? Å vite at uførhet ikke betyr slutten på meningsfylte dager, eller på å gjøre det du ønsker i livet ditt. Det er det vi kaller å eie sin egen fremtid.

Vi har alle en historie, og mens livet går sin gang formes denne historien. Vi gjør noen valg underveis. Et godt valg kan gjøre en forskjell. At du kan gjøre noe i dag, som gjør framtiden din litt tryggere. Det er det vi kaller å eie sin egen fremtid. 

Vår uføreforsikring kan gi deg økonomisk forutsigbarhet. Da vet du at ikke bunnen faller ut av økonomien, hvis det som ikke skal skje, skjer likevel. 

Før du bestiller uføreforsikringen

Det lurt å tenke på hvor høy forsikringssum du trenger, så regn på hva dette betyr i konkrete tall for deg. En vanlig tilnærming er å ta utgangspunkt i hvor mye du må ha for å betjene lån og opprettholde den livsstilen du har. Blir du 100 % arbeidsufør, vil du miste omkring en tredel av inntekten din. Velg forsikringssum ut fra det du anser du bør ha som en økonomisk trygghet for å ivareta deg og dine. 

Hvis du ønsker å kjøpe uføreforsikring må du fylle ut en helseerklæring. Slik at forsikringsselskapet får et innblikk i din helse på tidspuktet du bestiller forsikringen. For å kunne kjøpe uføreforsikring må du ha grunnforsikring eller studentforsikring i bunn. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikring automatisk til når du bestiller.

Ta eierskap til din egen fremtid i dag!

Les mer og bestill uføreforsikring