Avbestilling ved innlandsreiser

Vi har utvidet reiseforsikringen. Nå dekker den også avbestilling av fritidsreiser hvis du sitter i smittekarantene på avreisedagen.

Utvidet dekning på innenlandsreiser

Vi har utvidet reiseforsikringen. Nå dekker den avbestilling av fritidsreiser, dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene, på grunn av smittesporing. Den gjelder også ved pålegg fra offentlige helsemyndigheter.

Avbestilling dekkes når du, medforsikret eller eneste reiseledsager blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Må dokumenteres

Du må kunne fremvise dokumentasjon fra kommunehelsetjenesten.

Dekkes ikke

Disse tilfellene dekker ikke. Avbestilling av reiser på grunn av:

  • frykt for smitte
  • selvvalgt karantene
  • innreisekarantene etter utenlandsopphold
  • myndighetenes råd om å unngå reiser.

Hva gjør jeg hvis jeg må avbestille?

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen.

Betingelser

Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

Les til en hver til gjeldende regler på tryg.no