Flere unge blir arbeidsuføre

De siste årene har det vært en betydelig økning i antall unge som blir uføre. Blant disse er psykiske lidelser den vanligste årsaken. Mange i læreryrket blir også arbeidsuføre, og det gjelder flere kvinner enn menn.

Er du i fast arbeid og blir arbeidsufør, vil du gå kraftig ned i lønn dersom du kun har utbetalinger fra NAV å klare deg på. Du får som arbeidsufør kun 66 prosent av bruttolønnen din. Dersom du har en årsinntekt på 500 000 kroner vil du maksimalt få utbetalt 330 000 kroner før skatt. Klarer du å betjene boliglånet ditt og betale faste utgifter om lønnen din blir redusert med en tredjedel?

En uføreforsikring gir deg ekstra trygghet

Kjøper du en uføreforsikring, og blir arbeidsufør vil du få utbetaling fra forsikringen din i tillegg til støtten fra NAV. Har du for eksempel Person 3i1 hos Utdanningsforbundet, og blir 100% ufør, vil du få en engangsutbetaling på 500 000 kroner. Noe som for de fleste vil komme svært godt med hvis inntekten blir kraftig redusert.

Vi tilbyr Person 3i1 med en uføredel for deg under 40 år, og enkeltstående Uføreforsikring i tillegg.