Vit at du klarer deg

Slik jobber produktgruppen, for å tilpasse forsikringsløsningene for våre medlemmer. Les også om hvorfor uføreforsikring er så viktig og hva som er så spesielt med vår uføreforsikring.

Det er fredag morgen, og til videokonferanse på Teams møtes tre usminkede damer. Miriam fra produktgruppen og to fra markedsgruppen. Vi ønsker å få innblikk i hvordan produktgruppen jobber med forsikrings- og produktutvikling. Denne gangen er det uføreforsikringen vi vil vite mer om. Vi vil grave litt i hvordan produktgruppen jobber og hvordan de klekker ut nye forsikringer. Hva skjer i prosessen? Hvorfor nettopp dette produktet og hvorfor ble det akkurat sånn? Hva driver dem? Hva tenker de? Og hvilke utfordringer møter de underveis

Uføreforsikringen synes vi i markedsgruppen er spesielt vanskelig å forklare på en enkel måte. Det er en viktig forsikring, der utfallet kan gi store personlige konsekvenser. Forsikringen er vanskelig å sette seg inn i, selv for oss som jobber med forsikring. Så nå går vi altså rett til kilden i håp om å få mer innsikt.

Miriam Sandem har lang fartstid innen forsikring, også i Utdanningsforbundet, og har vært med å utvikle de fleste personproduktene våre. Hun er enormt kunnskapsrik og engasjert i faget. For oss er hun som en utømmelig kilde. I tillegg blir hun personlig engasjert når medlemmer kommer i situasjoner der begrensninger i forsikringsvilkårene gjør at vi ikke kan hjelpe. Da setter hun i gang, og leter etter løsninger som skal hjelpe medlemmer som er midt i en livskrise. Dette kan være medlemmer som ikke har fått hjelp fordi deres scenario ikke ble tenkt på da vilkårene ble satt.

Miriam, kan du fortelle oss litt om hva som er viktig for deg i denne jobben?

— Det som er viktig for meg, det er å få til noe som jeg vet er kjempebra. Det som er problemet, er å få formidlet til medlemmene hvor bra det egentlig er. Sånn som produktet Person 3i1 for eksempel, det er en helt unik forsikringspakke som vi har lagd fra bunn av. Hensikten er at det skal være lett å forstå og være enkelt å kjøpe forsikringen. Tre produkter er satt sammen til ett, der du får utbetaling på det som skjer først. Da er du sikret uansett ved uførhet, kritisk sykdom eller dødsfall. Jeg skulle gjerne ropt det utover hele verden hvor bra det egentlig er. Så det å få til sånne ting, som bare er for medlemmene våre, som sikrer at vi i fellesskap har det beste, det synes jeg er gøy.

— Jeg blir personlig glad når vi kan finne løsninger for medlemmer som er fortvilte, og kanskje har de til og med gjort alt rett, men likevel falt mellom to stoler i regelverket. Det gleder meg når vi kan hjelpe i disse sakene, og jeg brenner virkelig for å gjøre det beste for medlemmene.

Hva synes du kan være problematisk eller vanskelig i den jobben du gjør?

— Det vanskelige med jobben er jo at ting tar tid. Fra vi begynner å tenke et produkt, så kan det ta opp til to år før vi kan lansere noe vi går gode for, og er stolte av. I denne perioden skal vi analysere skaderesultater, trender, konkurrenter og beregne kostnader for å finne riktig pris og riktig innhold i produktet. Det er viktig for oss å få prisen lav nok og samtidig ha gode vilkår og dekninger til at det bærer seg. Det er jo ofte utfordringen. Også er det jo det å få kommunisert innholdet i forsikringene. Forsikring er jo lavinteresse og folk er ikke så interessert før det har skjedd noe. Og dessverre er det for sent etter at det har skjedd noe. Så det er ekstremt viktig å få forklart hvor viktig personforsikringer er og hvor gode vilkår våre forsikringer har.

Hvordan jobber dere med produktutvikling?

— Mye av produktutviklingen skjer rett og slett fordi vi får en epost eller en telefon fra et medlem. Spesielt klagesaker, hvis noen er misfornøyd med et forsikringsoppgjør, så er det ekstremt viktig å følge med der ikke sant, for å se om det er noen hull i vilkårene som ikke er tetta. Eller om det er områder i vilkårene som er problematiske, som folk ikke skjønner. Så det begynner oftest der. I tillegg påvirkes vi av produktutviklingen hos Tryg Forsikring. Endringer de gjør får også innvirkning på våre produkter, ofte i tråd med markedet for øvrig. Vi samarbeider også gjerne med andre på produktene vi lager selv, for eksempel studentorganisasjonen vår. Vi har Norges eneste studentforsikring med uføredekning, den er jeg stolt av!

Vi vil gjerne vite litt mer om uføreforsikringen. Dette er jo en ganske kompleks forsikring, som vi og medlemmene våre synes er vanskelig å sette oss inn i. Dere gjorde noe helt nytt med denne forsikringen. Kan du fortelle litt om årsaken til endringen og prosessen rundt arbeidet?

— Det startet med en henvendelse fra et ungt medlem som hadde fått en kreftdiagnose da hun akkurat var ferdig med studiene. Gudskjelov hadde hun uføreforsikring – sånt blir jeg veldig glad for, når så unge mennesker faktisk har forsikret seg. Hun hadde vært arbeidsufør i flere år, men ble gående på midlertidig uførevedtak fra NAV. Og den gangen var vilkåret at du måtte ha vedtak fra NAV om varig uførhet, for å få utbetaling på forsikringen.

— Hun var ganske fortvila, for hun hadde jo betalt på denne uføreforsikringen i årevis, uten å få sjansen til å få den utbetalingen som hun nå faktisk trengte, fordi hun aldri kom i jobb etter studiene.

— Jeg synes historien var for lei, fordi du har en forsikring for å sikre deg mot det uforutsette. Men så skjer det enda noe uforutsett. Hun fikk ikke varig vedtak i den perioden. Vi forsto hennes fortvilelse og sørget for at hun fikk utbetalt. Denne hendelsen førte til at vi gikk igjennom vilkårene på nytt, analyserte skadestatistikker og valgte å fjerne oss fra NAVs vedtak. Dermed endret vi produktet, og alle med uføreforsikring får nå utbetalt full erstatning etter 5 år fra de blir syke, uansett.

— Noen år senere utviklet vi produktet ytterligere ved å innføre forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Dette gjorde vi for å sikre økonomien også frem til medlemmet får varig uførevedtak.

Vi tenker at vi har så gode støtteordninger i Norge. Tror du at mannen i gata ofte lener seg på det uten å helt vite hvordan systemet fungerer i praksis?

— Ja, det tror jeg nok. Men du må huske på at hvis du blir arbeidsufør får du utbetalt 66 prosent av inntekten din, men maks 6 G. Er du stats- eller kommuneansatt får du litt mer. Om du ser at dine månedlige utgifter ikke vil kunne dekkes med det du vil få utbetalt, bør du ha en uføreforsikring.

— Jeg tenker spesielt på unge i etableringsfasen med høye lån eller enslige som bor i et område med høye boligpriser. Man kan selvfølgelig kjøpe seg en rimeligere bolig, men det er ikke vanskelig å sette seg inn i at det vil være kjipt å måtte flytte fra hjemmet sitt, noen ganger med barn og alt mulig.

— En av de første tingene mange tenker på når de blir alvorlig syke, er forsikring. Vår misjon er at medlemmene våre har tegnet forsikring før de blir syke.

Denne type forsikring krever en egenerklæring. Hvorfor må du fylle ut helseerklæring?

— Dette handler om å gi opplysninger om egen helse til forsikringsselskapet. Du kan ikke forsikre deg mot en sykdom du allerede har. På samme måte som at du ikke kan forsikre huset ditt etter at det har brent ned – gjelder dette også ved kjøp av personforsikringer, du får ikke forsikret noe som allerede har skjedd.

Hvis du har vært langtidssykemeldt tidligere, kan du da tegne uføreforsikring?

— Du kan alltid søke, det viktigste er at det oppgis korrekte opplysninger i helseerklæringen. Du kan risikere å få avslag eller så kan det være at du får en reservasjon. Dette betyr at dersom du blir ufør av samme sykdom eller skade du har reservasjon for, ikke får utbetaling for akkurat denne sykdommen. Men alle andre årsaker er du dekket for. Har man vært symptomfri i flere år kan det søkes om å få fjernet reservasjonen.

Utdanningsforbundet har uførekapital, men ikke uførepensjon, hva er egentlig forskjellen?

— Dette er det mange som lurer på, i hovedtrekk er forskjellen at uførekapital gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet, mens uførepensjon gir månedlige utbetalinger frem til pensjonsalder. Utbetaling på uførekapital er skattefri. Uførekapital gir en engangsutbetaling som kan brukes til å redusere gjeld, et eksempel er boliggjeld, slik at du får lavere månedlige kostnader og kan leve av lavere inntekt.

Hva er forskjellen på en forsikring som dekker ulykke og en uføreforsikring?

— En ulykkesforsikring dekker medisinsk invaliditet, etter en ulykkeshendelse, mens uføreforsikring sikrer deg mot tapt arbeidsinntekt, både ved ulykke og sykdom. Man kan være medisinsk invalid og samtidig være i arbeid. Så ulykke- og uføreforsikring må ikke blandes, det er to forskjellige ting.

Miriam forteller avslutningsvis at våre medlemmer er kjempeflinke til å forsikre tingene sine, men de er ikke alltid like flinke til å sikre seg selv. Det ønsker vi å gjøre noe med, for vi ser ut ifra skadeutbetalinger at risikoen for å bli ufør er stor, også i læreryrket. Derfor har vi lagt stor vekt på utvikling og forenkling av personprodukter. Denne høsten og neste år vil vi ha ekstra fokus på informasjon om disse forsikringene, fordi vi ønsker at medlemmene våre skal være trygge for egen fremtid, gjennom å eie sin egen fremtid.