Hartveit påpeker at engasjementet skolens foreldre, lærere og elever, sammen med regjeringens støttepartier, Venstre og Kristelig folkeparti, samt Arbeiderpartiet, var viktig for at kampen for å beholde skolen førte fram.

Skal nå flere
Regjeringen offentligjorde fredag at den har bestemt seg for fortsatt statlig drift av Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal. Skolens fjernundervisningstilbud skal bli bedre og komme flere sørsamiske elever til gode.

Skolen ble foreslått nedlagt i regjeringens forslag til statsbudsjett i 2016, men i revidert nasjonalbudsjett i sommer ble regjeringen, Venstre og KRF enige om å opprettholde driften av skolen i ett skoleår mens det ble vurdert alternativ organisering av skolens virksomhet. Nå har altså regjeringen bestemt seg for at skolen skal drives videre av staten og den skal satse på å videreutvikle fjernundervisningstilbudet

Kulturell kraft
— Sameskolen i Hattfjelldal representerer en betydningsfull kulturell kraft og er svært viktig for at den sørsamiske befolkningen skal beholde sin kultur, sitt språk og sin identitet, sier Hartveit.

Skolen på Helgeland i Nordland er den største sør-samiske skolen i landet og er utpekt som en ressursskole innen sørsamisk undervisning. Skolen ble opprettet som en internatskole i 1951, men har siden 2011 drevet med fjernundervisning og språksamlinger gjennom skoleåret. I dag er ikke skolen drevet som ordinær skole med egne elever på fulltid, men den tilbyr fjernundervisning og språksamlinger i sør- og nordsamisk for om lag 50 elever fra både Norge og Sverige.