Statistisk sentralbyrå (SSB) kom 14. mars med nye tall for videregående opplæring og annen videregående utdanning for 2016. I videregående er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn.

Tallene viser også at det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men at elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene – fra 8 300 elver i 2001 til over 16 400 i 2016.

Se fullstendige tall fra SSB her

Jobber mot kommersialisering av barnehage og skole
Utdanningsforbundet mener at all utdanning i barnehage og skole skal være et offentlig velferdsgode, tilgjengelig for alle. Utdanningsforbundet mener at private barnehager og skoler må drives på et ideelt grunnlag for å ha rett til støtte fra det offentlige.

– Hensikten med vårt arbeid mot kommersialisering er å sikre at offentlige velferdsmidler kommer barn og unge til gode. Vi vil også sikre at offentlige myndigheter beholder kontrollen med barnehagene og skolenes kvalitet og innhold. Gjennom strategiene skal vi synliggjøre lærerprofesjonens rolle og innflytelse for å sikre likeverdighet og kvalitet i utdanningen. Vi skal også jobbe for å sikre ansatte i private barnehager og skoler like gode lønns- og arbeidsvilkår som dem som jobber i det offentlige, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Du kan lese mer om Utdanningsforbundets strategier mot økt kommersialisering her

Nærmere om tallene for privat opplæring
Nær 92 prosent av elevene i videregående opplæring per 1. oktober 2016 var registrert ved en offentlig skole. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid antallet elever ved private skoler nær doblet seg: fra 8 300 til over 16 400. Dette har ført til at andelen elever i videregående opplæring ved private skoler har økt fra 5 til 8 prosent mellom 2001 og 2016. Innslaget av private skoler varierer fra fylke til fylke. I Finnmark var bare litt over 2 prosent av elevene registrert ved en privat skole per 1. oktober 2016, mens andelen i Hordaland var over 14 prosent. Sammen med Buskerud er Hordaland det fylket der andelen elever ved private skoler har økt mest i denne perioden (Kilde: SSB)

Fakta: Hva er forskjellen mellom privat, kommersiell eller ideell?
Private skoler og barnehager omfatter både ideelle og kommersielle eiere. De ideelle eierne driver skole eller barnehage ikke for profitt, men har andre mål for sin virksomhet. Ideelle eiere kan for eksempel drive skoler på et alternativt pedagogisk grunnlag. Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som viktigste formål.