Rapporten «Godt nok eller best mulig», er en landsomfattende kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Den dekker både skole- og bedriftsperspektivet på fagopplæringen skolen.

Rapporten fra Ideas2evidence rapport 6/2016 kan leses i sin helhet her


Må sikres bedre tilgang til utstyr

Utdanningsforbundet har over flere år prioritert å få til en nasjonal kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring, og har gjentatte ganger løftet spørsmålet om en slik kartlegging i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY). Nylig fikk rådet fremlangd den første omfattende hovedrapporten som er utarbeidet i Norge. Tidligere har Arbeidstilsynet kommet med urovekkende rapporter som viser at en del av det utstyret som brukes, ikke holder mål etter dagens krav til HMS.

– Utdanningsforbundet er opptatt at det er skal være et nasjonalt ansvar, på linje med læreplanene, å sikre at skolene har tilgang til råvarer og utstyr slik at de kan gi en god yrkesfagopplæring, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Han representerer Utdanningsforbundet i SRY.

– Vi har tidligere hatt egne undersøkelser som tyder på at fylkeskommunene må ta et større ansvar for at yrkesfaglærere har den nødvendige kompetanse til å betjene det utstyret de faktisk har, sier Skyvulstad videre.


Store forskjeller

Situasjonen for de tunge og tradisjonelle fagene er mindre tilfredsstillende enn for de nye og mindre utstyrsintensive utdanningsprogrammene. Som forventet svarer yrkesfaglærerne gjennomgående at de ikke har godt nok utstyr slik kompetansemålene i læreplanene krever. Avdelingsledere som har ansvaret for at budsjettene holdes, svarer i større grad svarer at utstyret er gjennomgående godt nok. Representantene fra bedriftene som tar imot lærlingene svarer at lærlingene i de samme fagene ikke har gode nok ferdigheter når de starter på læretiden.

– Her er det imidlertid store forskjeller både i fag og fylke, men det er ingen unnskyldning for ikke å ta hovedtendens i rapporten på alvor, sier Skyvulstad.

Funnene er også i tråd med det Utdanningsforbundet tidligere har pekt på, og vi krever nå et nasjonalt yrkesfagløft for skolene.

– Det kan ikke være sånn at skolenes årsbudsjett skal ta høyde for innkjøp og drift av meget kostnadstunge investeringer som denne type maskiner er. Det ansvaret må Kunnskapsdepartementet ta, sier Skyvulstad.

Han er også opptatt av at det må følge med en kompetanseheving for yrkesfaglærere når utstyr faktisk kjøpes inn.

Samarbeid med bedrifter
Rapporten viser også at mange skoler blir tilbud utsyr gratis fra bedrifter. I noen tilfeller kan det være en vinn-vinn situasjon, men ikke alltid. Tilbakemeldinger viser at det kan være utstyr som bedriftene ikke lenger bruker, og som derfor heller ikke vil være aktuelt for skolene å bruke. Eller det kan være utstyr man hverken har midler til å drifte og vedlikeholde, og heller ikke har lokaler til eller kompetanse til å bruke. Da blir det fort en gave med bismak.

– Imidlertid hviler fagopplæringen på et solid samarbeid med bedriftene som vi også oppforer til, avslutter Skyvulstad som ser frem til å følge denne saken videre.