KS og Utdanningsforbundet kom ikke frem til en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Da dette nå skal inn i hovedtariffoppgjøret til våren, er faren for lærerstreik overveldende. KS er medlemsorganisasjonen til kommunene. Mandatet til KS virker rimelig enkelt. Få mest mulig penger fra staten, med minst mulig føringer. Etter snart ti år som forhandlingsmotpart for lærerne er bevisene overveldende, det er penger det handler om.

Lærerne krever mer tid til kontaktlærerne, slik at lærerne kan følge opp elevgruppen på en god måte. Årsaken er ikke at lærerne jobber tregere enn før, men at oppgavene er økt betydelig i omfang. Resultatet i dag er at lærere slutter, og at kvaliteten på arbeidet blir redusert. Er dette er problem for KS? Nei. Burde det være det? Definitivt.

Kravet om mer tid til kontaktlærerne koster penger for kommunene. Kommunene har svært lite penger, for det sier KS. Kommunene, som får mer penger for hvert år, men som likevel ikke har nok. KS vil heller ikke ha ekstraoverføring for å dekke dette kravet. Dels fordi det kommer med føringer, og dels fordi de er redd for at pengene ikke kommer hvert år, og at dermed kravet ikke blir dekket inn for årene etterpå. «There is no such thing as a free lunch».

Men det er neppe bare på grunn av dette kravet fra Utdanningsforbundet at partene ikke kom til enighet. Hadde KS tatt ansvar for kvalitet, og hadde KS hatt tillit til lærerne, hadde vi kanskje ikke vært i den konfliktsituasjonen vi er nå. KS har i snart et tiår vist totalt manglende respekt for lærerne, og viser dette først og fremst gjennom manglende vilje til å se at lærerne må, og vil, være forberedt til undervisningen. De aller fleste foreldre er fornøyde med lærerne til egne barn, og foreldre er opptatt av at læringssituasjonene skal være preget av god undervisning, med god struktur, godt faglig grunnlag og mulighet for læreren til å følge opp hvert enkelt barn. Aldri om KS kan ha forstått hva dette krever!

Lærernes tid til forberedelser og etterarbeid har blitt kraftig redusert de siste 30 årene. Tiden er blitt erstattet med fellesmøter på skolen. De aller fleste lærene opplever at mye av denne tiden IKKE er nyttig nok i forhold til egen undervisning. KS er i sine krav til ny arbeidstidsavtale opptatt av å binde enda mer av lærernes tid. Underlegge enda mer av den tiden lærerne skal planlegge god undervisning til fellesmøter. Hvorfor? Det kan kun være to årsaker, enten vet ikke KS hva lærerjobben går ut på, eller så har ikke KS tillit til lærerne. Tillit til at lærerne faktisk sitter hver kveld og forbereder seg, og at lærerne ofte må bruke søndag til å rette oppgaver og prøver. Sannsynligvis er det en kombinasjon av de to årsakene.

Lærerne vil ikke jobbe mindre. Vi har alltid jobbet et årsverk, og vel så det. Vi vil bare ha muligheten til å gjøre jobben skikkelig. Vi er opptatt av kvalitet i undervisningen. Vi er de som faktisk ser elevene hver dag. Tro oss, vi vil dem vel alle sammen, og vi vil bruke arbeidstiden vår på det. Vi vil ha tillit av vår arbeidsgiver, og frihet til å kunne planlegge undervisningen vår, og legge til rette for at alle elevene blir sett. KS derimot er tro mot sitt mandat, mest mulig penger inn, minst mulig føringer for penger ut, og full styring av arbeidstiden til den gruppen som akkurat nå er mest sint på dem.

Siden KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne i 2004 har lærerne hatt en kraftig mindrelønnsutvikling, arbeidsvilkårene har blitt forverret og lærernes autonomi har blitt mindre. Lærerne har streiket i de to forrige hovedoppgjørene. Til våren streiker vi nok igjen. Vi kommer til å streike fordi KS igjen kommer til å tilby oss mindrelønnsutvikling, og de kommer til å vise oss null tillit i tilbudet om ny arbeidstidsavtale. Såpass godt har vi blitt kjent med KS. Dette er det KS har oppnådd etter snart ti år som forhandlingsmotpart for lærerne.

«There is no such thing as a free lunch». Jo det er faktisk det KS. Vis oss tillit, og dere skal få høyere kvalitet i arbeidet som resultat. Det er helt gratis!

Innlegget i Dagbladet onsdag 25. januar er en forkortet versjon.