Hva Utdanningsforbundet mener om pensjon, og nyttig informasjon om ny pensjon. Illustrasjonsfoto: Luth

Hva Utdanningsforbundet mener om pensjon, og nyttig informasjon om ny pensjon. Illustrasjonsfoto: Luth

Den sikrer 66 prosent av sluttlønna i pensjon, og en trygg og solid AFP fra 62 år. Dette måtte vi kjempe for å få beholde.

Ordningen gir store muligheter til å kombinere pensjon og deltidsarbeid, og det vil lønne seg å jobbe lenger for å få høyere pensjon.

– Vi valgte trygg og solidarisk pensjon i 2009. Det tjener flertallet av pensjonistene på, sier Unio-leder Anders Folkestad. Unio er Utdanningsforbundets hovedorganisasjon.

Pensjonreformen ble iverksatt fra 1. januar 2011. 

Unio-brosjyre
Unios brosjyre Hva skjer med pensjonen min? gir svar på mange spørsmål om pensjon. Den viser blant annet forskjellen på brutto pensjonsmodell og påslagsmodellen. Brosjyren ble laget i forbindelse med tariffoppgjøret 2009.
Du kan laste ned brosjyren her

Å sikre en tjenestepensjonsordning som tar hensyn til at medlemmene generelt har en sein start på yrkeskarrieren på grunn av lang utdanning, har hele tiden vært sentralt for Unio.

Pensjon på våre nettsider
Vi laget egne sider om pensjon i forbindelse med pensjonsoppgjøret i 2009. Her finner du mye av det samme innholdet som i Unios pensjonsbrosjyre.
Våre nettsider om pensjon

NAV - Din pensjon
Vi anbefaler nettsidene til NAV, der du i tillegg til mye god informasjon om pensjonsreformen, kan se din egen opptjening i folketrygden, beregne og søke pensjon og sende inn spørsmål til NAV. Du må logge deg inn med MinID.
NAVs pensjonssider

Nav har også laget en pensjonsapplikasjon, en "app", for iPhone og Android-mobiler.
Pensjonsapp fra NAV