Halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjon.

- Det viktigste for lærerne er at de får tid til å gjøre sine kjerneoppgaver, nemlig å undervise og drive for- og etterarbeid. Lærere over 55 år har én time nedsatt undervisningsplikt, men mange opplever at de blir satt til forefallende arbeid og velger undervisning i stedet, sier Mimi Bjerkestrand til Aftenposten.

Lærere over 55 og 60 år har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med henholdsvis 5,8 prosent (rundt en time) og 12,5 prosent (litt over to timer).
 
Fra Aftenposten: Vil gi lærere over 62 år ekstra lønn