Det er tre studieforberedende utdanningsprogram i videregående.

Det er tre studieforberedende utdanningsprogram i videregående.

Elevene velger utdanningsprogram det første året, og så programområde innenfor utdanningsprogrammet det andre og tredje året. Fullført studieforberedende utdanningsprogram gir generell studiekompetanse og mulighet for å søke opptak til høyere utdanning.

Studieforberedende utdanningsprogram:

  • Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområder for realfag, formgivingsfag og språk, samfunnsfag og økonomi
  • Utdanningsprogram for idrettsfag 
  • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Vi mener
Utdanningsforbundet jobber blant annet for å:

  • bedre norsklærernes arbeidssituasjon
  • styrke rekrutteringen til formgivingsfag
  • rekruttere og beholde flere dyktige lærere
  • bedre utstyrssituasjonen i videregående opplæring
  • bedre lærernes tilbud om relevant etter- og videreutdanning
  • følge opp lærernes forpliktelser som profesjon til å vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle sine kunnskaper gjennom systematisk etter- og videreutdanning
  • følge opp nasjonale myndigheters og skoleeiers ansvar for realisering av strategien for styrking av realfag og teknologi (2010-2014)

Utdanningsforbundet samarbeider godt med Norsk Industri og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (Narom) for å bidra til å gi ungdom kunnskaper om teknologi, realfag og yrkesfag.