NRK Dagsnytt har presentert de foreløpige resultatene fra de to siste årenes nasjonale tilsyn i skolen, der temaet har vært elevenes rett til et godt psykososialt miljø.

Tilsynet er gjennomført av fylkesmennene, og de har avdekket til dels store svakheter. Skoleeierne – altså kommunene og fylkeskommene – har fått flere hundre pålegg om å skjerpe arbeidet med det psykososiale miljøet.

Tid med elevene
Nestleder i Utdanningsforbundet, Haldis Holst, mener det viktigste som kan gjøres for å sikre et godt skolemiljø er å sørge for at lærerne har nok tid sammen med elevene:

– Det skoleeierne først og fremst kan gjøre er å gi lærerne anledning til å bli godt kjent med elevene og vite hvordan de har det. Da trenger lærerne tid til å møte foreldrene, tid til å være sammen med elevene og til å følge opp hver enkelt elev i hverdagen.

Svikt i systemene
Hensikten med tilsynet har ikke vært å avdekke graden av mobbing i skolen eller å undersøke om det psykososiale miljøet er godt eller dårlig. Det er systemene for forebygging og annet arbeid med det psykososiale miljøet som er undersøkt.

Skolene og skoleeierne har både i 2010 og 2011 betydelige avvik fra opplæringslovens bestemmelser om psykososialt miljø. De fleste lovbruddene er knyttet til kravet om at planer og rutiner skal evalueres av skolen.

Ha det bra for å lære
Holst ser et behov for å gå gjennom de planer og systemer som finnes ved hver enkelt skole.

– Men det må sies at det nok er mange lærere som opplever at skolen er blitt veldig byråkratisk, med mye rapportering som stjeler av tida de kunne hatt sammen med elevene, sier hun og legger til:

– Lærerne vet at elevenes psykososiale miljø er noe av det aller viktigste. Har ikke elevene det bra, så lærer de ikke.

Rapport kommer
En endelig rapport skal komme fra fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet i 2012.

Utdanningsdirektoratet har skrevet om de foreløpige resultatene fra tilsynet.

Felles nasjonalt tilsyn er en årlig kontroll av kommuners, fylkeskommuners og private skolers etterlevelse av opplæringsloven og privatskoleloven.

Utdanningsdirektoratet er den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid som følger av opplæringsloven og privatskoleloven, mens det er fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med skoler og skoleeiere.