Utdanningsforbundets forskningspolitikk
Utdanningsforbundet ønsker å bidra til den forskningsmessige utviklingen som er relevant for medlemmene. Forbundet arbeider for å videreutvikle og tydeliggjøre profesjonens kunnskapsplattform gjennom et nært samarbeid med forskningsfeltet, ved å påvirke bruken av forskningsmidler og gjennom utvikling og formidling av ny kunnskap. I tillegg blir det avsatt egne midler til forskning, slik at vi kan initiere og finansiere forskningsprosjekter.

Utdanningsforbundet vedtok høsten 2012 en ny forskningspolitikk. Den omhandler tre hovedområder: 1) kunnskapsbasert profesjonsutøvelse, 2) prioriterte forskningsområder 2012–2020, og 3) vilkår for forskning. Les mer om Utdanningsforbundets forskningspolitikk her.

Utdanningsforskning 
De to store forskningsprogrammene Utdanning 2020 og PraksisFoU har begge forskningsprosjekter om videregående opplæring.  Det er i tillegg etablert viktige forskerskoler og et senter for fremragende utdanningEvalueringen av Kunnskapsløftet er en annen sentral kilde til forskningsbasert kunnskap om sektoren.

Les mer om forskning på videregående opplæring på disse sidene.