Yrkesfaglig studieprogram

Yrkesfaglig studieprogram

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstlfag
 • Medier og kommunikasjon (med mulighet for studieforberedende Vg3)
 • Naturbruk (med mulighet for studieforberedende Vg3)
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Yrkeskompetanse
Hovedmodellen for opplæringen er to år i skole og to år i bedrift. Det er rundt 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Elever kan også innenfor enkelte fag velge en opplæring over tre år i skole og oppnå yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Generell studiekompetanse
Med fullført og bestått fag- eller svennebrev kan elever velge å ta ett år allmennfaglig påbygning og oppnå generell studiekompetanse, som gir mulighet til å søke opptak til høyere utdanning.

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. 

Vi mener
Utdanningsforbundet jobber blant annet for å:

 • bedre utstyrssituasjonen i videregående opplæring
 • redusere frafallet
 • sikre at alle elever som ikke får læreplass etter Vg2 får rett til to års yrkesfaglig opplæring
 • utvide retten til videregående opplæring, slik at de som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram har rett til påbygningskurs i fellesfagene
 • forbedre grunnlaget (statistikk) for å kunne følge utviklingen i sektoren
 • sikre at yrkesfaglærere får tilbud om relevant etter- og videreutdanning

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og ni faglige råd diskutere viktige saker som berører både innhold og struktur i fag- og yrkesopplæring. Utdanningsforbundet er representert både i SRY og i alle faglige råd.