Utdanningsforbundet er en pådriver og premissleverandør når det gjelder utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Utdanningsforbundet har en viktig rolle i norsk utdanningspolitikk. Vårt fellesskap, vår kompetanse og erfaring, og vår samlede kraft gir  oss en posisjon som er unik i forhold til andre fagorganisasjoner innen utdanningsfeltet.

Arbeidet med fag og utdanning i videregående opplæring er komplekst og krevende. For Utdanningsforbundet er det viktig at medlemmer på alle nivå inkluderes i og oppmuntres til å delta i den utdanningspolitiske debatten.