Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet er glad for at påbudet om anonym retting ved skoler i Møre og Romsdal nå avvikles.

Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet er glad for at påbudet om anonym retting ved skoler i Møre og Romsdal nå avvikles.

Elevorganisasjonen krever obligatorisk anonym retting av prøver i videregående skole fordi for mange elever får karakterer basert på trynefaktor. Nå viser det seg at skoler som deltok i prøveprosjektet med anonym retting i Møre og Romdal ikke rettet prøver annerledes. I tillegg brukte man mer tid på å administrere ordningen, skriver Aftenposten. Nå har utdanningsutvalget i fylket valgt å avvikle påbudet.

Les hele saken her

Feil med anonym retting
Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet sier at man hele tiden har vært sterkt imot anonym retting.

- Læreren skal drive kvalifisert skjønn. Det er viktig at læreren er bevisst på hva som ligger i dette. Obligatorisk anonym retting vil gjøre det vanskeligere for læreren å følge utviklingen til den enkelte elev, sier hun.

Vær der for elevene, ikke for politikerne

Ønsker fortsettelse
Politisk nestleder Truls Sætrang i Elevorganisasjonen mener anonym retting vil være best.

- Vi synes det er veldig raskt å trekke tilbake forsøket etter bare ett skoleår, og at avgjørelsen har blitt tatt på tynt grunnlag. Vi mener anonym retting er en mer rettferdig form for vurdering, sier han til Aftenposten.

Om prøveprosjektet
I Møre og Romsdal har det vært prøvd ut anonym retting av siste teoriprøve før eksamen i engelsk i første klasse og før eksamen i norsk i tredje klasse. Fylkesleder Borghild Moe i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal skriver i et leserinnlegg i Sunnmørsposten at man er glad for at påbudet nå avvikles.

Les mer om prøveprosjektet og se evalueringsrapporten her