Før politikerne iverksetter nye satsinger for norsk skole må de sørge for at dagens ambisjoner blir realisert. I dag har vi en forskjellsskole. Forskjellene i hva som brukes på skole fra kommune til kommune er enorme. Dette gapet i ressursbruk har direkte konsekvenser for kvaliteten på elevenes utdanning. Rydd opp i det, så kan vi være med å snakke om ytterligere prioriteringer, sier Handal til Klassekampen.

Både Ap og SV har varslet en kommende satsing på heldagsskole, og Venstre har signalisert at de er åpne for ideen. Partiene har noe forskjellige varianter, men felles er:

• Lengre obligatorisk skoledag.

• Varierte aktiviteter, fysisk aktivitet og kultur inn i skolen.

• Oppfølging av leksearbeid på skolen, med tilhørende reduksjon i hjemmelekser.

SV, som har lansert heldagsskole som «den neste store velferdsreformen», har gjort det klart at også det vil ha flere lærere og gratis skolemat.

Mye må på plass før det er aktuelt med en ny stor skolereform, mener Utdanningsforbundet. 

– Vår prioritering er nok lærere og midler til å gjøre yrket mere attraktivt. Samtidig må alle elever sikres en reell mulighet til å få den oppfølgingen de trenger for å gjennomføre sitt skoleløp. I dag går en firedel av elevene i store klasser. Det begrenser lærernes muligheter til å gi oppfølging til den enkelte elev, sier Handal til Klassekampen. 

Hør mer om våre synspunkter på heldagsskolen

På Dagsnytt atten

I Klassekampen

På Dagsnytt