14. september er det kommune- og fylkesvalg – og utdanning er den viktigste politiske saken for mange velgere.
 
Utdanningsforbundet har invitert de fremste utdanningspolitikerne fra de to største partiene til debatt: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre og leder av Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. 
 
Tid: Mandag 24. august kl. 18.00-19.30
Sted: Lærernes hus, Oslo

Utdanningsforbundets ledelse vil være til stede og gi kommentarer.

Debatten ledes av Beate Nossum fra Beat Communications. Den vil bli filmet og vist på våre nettsider. Emneknagg på Twitter: #holdløftene.
 
Les om hvilke saker Utdanningsforbundet er mest opptatt av i denne valgkampen på våre valgsider: udf.no/valg2015 
 
Holder de løftene?
Så godt som alle stortingspolitikere snakker om hvor viktig læreren er. De gir løfter om å satse på god kvalitet i barnehagen og skolen. Men når det kommer til stykket er det lokalpolitikerne og kommunene som avgjør hva som skal prioriteres.

• Hvilke muligheter og verktøy har Regjeringen og stortingspolitikerne til å innfri løftene sine?
• Er det for stor avstand mellom nasjonale ambisjoner og muligheter for lokal oppfølging?
 
Store forskjeller i kvalitet
I dag er det store kvalitetsforskjeller på tilbudet til barnehagebarn og elever rundt om i Norge. Det er et problem at det er adressen din som avgjør hvor god barnehage eller skole du får.

• Må vi leve med forskjellsbarnehagen og forskjellsskolen?
• Hvordan kan alle barn og elever sikres et godt opplæringstilbud?

Valg 2015: Forskjellsbarnehagen og forskjellsskolen