Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte Aps skolepolitiske talsperson Trond Giske til debatt i Lærernes hus i går, med 250 tilhørere i salen.

Det var stor aktivitet i sosiale medier under debatten. På Twitter finner du de fleste kommentarene ved å søke på emneknaggen #holdløftene.

Forskjellsskolen og forskjellsbarnehagen
Utgangspunktet for debatten var de store forskjellene fra barnehage til barnehage og skole til skole – som kommer til uttrykk blant annet gjennom et stort sprik i lærertetthet og pengebruk. Begge de to toppolitikerne var enig i at forskjellene er for store.

– Å sørge for nok ressurser er helt grunnleggende for å få til det viktigste: lik rett til utdanning. Vi har ikke en likhetsskole, sa Giske.

Da de ble utfordret til å skrive opp hvilke tre verktøy som var deres viktigste, skrev Røe Isaksen punktene «gjenreise faglæreren», «faglig påfyll» og «avbyråkratisering». Giske valgte «tidlig innsats», «fjerne tidstyver» og «flere lærere».

Nasjonal satsing på barnehagen
Kunnskapsministeren lovet et nasjonal løft for etter- og videreutdanning i barnehagen.

 – Flere av de som har fagbrev må få mulighet til å ta barnehagelærerutdanning. Og vi prøver nå også et forsøk der man, på samme måte som i skolen, får betalt for vikarmidler hvis man tar videreutdanning, sa Røe Isaksen og fortsatte:

– Jeg mener det er viktig at kommunene har god økonomi og kan satse på barnehage, men her trengs det noen nasjonale løft.

Selv om Røe Isaksen sa at et kompetanseløft i barnehagen er et nasjonalt ansvar, ville han ikke love en nasjonal pedagognorm. Utdanningsforbundet ønsker minimum 50 prosent barnehagelærere i hver barnehage.

– Jeg vet at Utdanningsforbundet vil at vi skal skjerpe pedagognormen. Jeg mener at vi først skal fylle opp den pedagognormen vi har, før vi vurderer en ytterligere skjerping.

Kritisk til obligatorisk kartlegging
Lærenes profesjonelle handlingsrom var også et av temaene i debatten. Røe Isaksen ble konfrontert med at borgerlig styrte Oslo vil at alle 3-åringer skal språkkartlegges med et bestemt verktøy. Han fikk applaus da han svarte:

– At alle må kartlegges uansett, mener jeg er dårlig bruk av ressurser. Jeg kommer ikke til å foreslå en nasjonal obligatorisk kartlegging av alle barnehagebarn med et bestemt verktøy.

Røe Isaksen mener imidlertid at det er behov for mer systematisk arbeid med språkferdigheter i barnehagen, og at dette er den viktigste grunnen til at man må ha en kompetanseheving i barnehagene.

Et skoleforlik?
Trond Giske leste stadig opp fra sin nye bok, «La læreren være lærer», og kom med en rekke forslag, som nedlegging av Utdanningsdirektoratet, en slutt på å lage læreplaner lokalt, og en norm for lærertetthet på kommunenivå.

Mens Røe Isaksen avviste et nytt skoleforlik, ønsket Giske seg et slikt, men det er foreløpig noe uklart hva det vil kunne inneholde. Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied sa at et bredt skoleforlik gjerne måtte komme, men at det ikke nok en gang må settes i gang mange nye tiltak. Det trengs ro i skolen for å styrke skolen.

Profesjonelt handlingsrom
Giske traff tilhørerne i hjertet da han snakket om lærerrollen og behovet for et profesjonelt handlingsrom. Han pekte på at ingen forteller legene eller pilotene hvordan de skal gjøre jobben sin.

På dette punktet tok Røe Isaksen selvkritikk på vegne av Høyre:

– Vi må konsentrere oss om “need to know» og ikke «nice to know». Vi må være mindre styringskåte. Sandefjordsaken, det var å gå for langt. En uproff styring av skolen.

Han ga også en oppfordring til alle lærerne:

– Jo sterkere profesjonsfellesskap dere har, desto bedre beskyttelse har dere mot klåfingra politikere.