Valgsiden: Valg 2015: Sats på framtida. Hold løftene!

Bare én prosent av lærerne i Norge har stor tiltro til politikernes valgløfter for utdanningssektoren. Hele 76 prosent tror ikke på dem, avslørte en medlemsundersøkelse foran stortingsvalget for to år siden. Lærerstreiken i fjor høst var på mange måter et uttrykk for det samme – en reaksjon på det økende gapet mellom rikspolitikernes valgtaler og den kommunale virkeligheten våre medlemmer står i.  

Dette gapet er det vanskelig å få politikerne til å snakke om: Rikspolitikerne på Stortinget kvier seg sterkt for å innføre nasjonale standarder og krav til kvalitet i barnehagen og skolen og har i realiteten liten makt over skole- og barnehagehverdagen. På kommune- og fylkesplan vil politikerne ha mest mulig selvstyre – også når retten til å prioritere innebærer retten til å nedprioritere et så grunnleggende formål som barn og unges utdanning.  Dermed kan ingen egentlig stilles til ansvar for løftebrudd og sviktende innsats for barnehagen og skolen. Tilbake sitter barn, unge og ikke minst våre medlemmer med Svarte-Per. 

Utdanningsforbundet vil bruke årets kommunevalgkamp på å fokusere på dette gapet, både lokalt og sentralt. 

Våre viktigste saker i valgkampen:

  • Forskjellsskolen og - barnehagen
  • La lærerne være lærere
  • Bygg et godt lag rundt eleven
  • Barnehagelæreren - en forutsetning for kvalitet
  • Mer tid til hver elev
  • Gi barn og elever en lærer
  • Bemanning i barnehagen
  • Kommersialisering av barnehager
  • Kommunereformen

Du finner også diverse undersøkelser, statistikk og valgmateriell på valgsiden.

«Sats på framtida – hold løftene», lyder oppfordringen til landets kommunepolitikere. Og løftene har vi hentet fra partienes programmer for stortingsperioden 2013 – 2017. Vi tar opp tråden fra lærerstreiken i fjor høst og utfordrer partienes kommunepolitikere på hvordan de vil følge opp stortingspolitikernes satsing på skolen og barnehagen.  Dette gapet er det vanskelig å få politikerne til å snakke om. Men i denne valgkampen skal de ikke slippe unna.

Utdanningsforbundet skal både være vaktbikkje og trekkhund: I valgkampen skal vi både se bakover og måle partiene på hva de faktisk har gjort for skolen og barnehagen lokalt de siste fire årene – og vi skal se framover og tvinge fram forpliktende politikk og løfter, blant annet med utgangspunkt i stortingsprogrammene deres. Arbeiderpartiet lover å «sikre kvaliteten med både flere pedagoger og flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen». Hvordan vil de gjøre dette i de ulike kommunene? Eller: Venstre har «som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning». Hvor mange nye barnehagelærerstillinger vil Venstre bevilge penger til i de ulike kommunene?

Partiene skal forpliktes lokalt på løfter de har gitt sentralt.

PS! I denne valgkampen bruker vi emneknaggen #holdløftene på Twitter (nytt vindu) for å minne politikerne på valgløftene!