– Vi må bruke mer tid på å vurdere innspillene vi har fått før vi kan legge frem en grundig og god proposisjon for Stortinget, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I vinter ble forslagene om endringer i barnehageloven sendt ut på høring. Endringene har blant annet dreiet seg om dokumentasjon, vurdering og tilsyn. Mange har engasjert seg i saken, og et omfattende antall høringssvar har kommet inn. Kunnskapsdepartementet ønsker nå å bruke mer tid på vurdere svarene, og utsetter dermed å sende forslaget til Stortinget.

– Vi er glad for at regjeringen tar høringsinnspillene på alvor. Dette er en svært viktig sak for hele lærerprofesjonen, og vi avventer nå et nytt forslag, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet leverte sin høringsuttalelse til forslagene i januar. Organisasjonen har vært spesielt kritisk til forslaget om å flytte retten til å velge pedagogisk opplegg fra pedagogene og over til eierne.