- Det ble tilnærmet status quo for likelønnsutviklingen i fjor. Samlet er det en hårfin reduksjon av likelønnsgapet, men avstanden i årslønn mellom kvinner og menn er mer enn 73 200 kroner. For grupper med inntil fire års høyere utdanning er avstanden enda større, og det øker. Dette viser enda en gang at utdanning lønner seg for dårlig. For å redusere likelønnsgapet slik at det monner trengs et tydelig lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til e tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt fram mandag.

Lønnsveksten ble i industrien 3,3 prosent. For offentlig forvaltning ble resultatet også 3,3 prosent.

- TBU-tallene viser at lønnsutviklingen for skoleverket ble ekstraordinært svak i fjor. Hovedårsaken til det er lærerstreiken som førte til at iverksettelsen av lønnstillegg kom først 1. september. Dette gir utslag både i årslønnsveksten og i overhenget inn i 2015, forklarer Folkestad.

Det gjenstridige likelønnsgapet er et betydelig samfunnsproblem, mener Unio-lederen.

- Kvinner tar i økende grad høyere utdanning. Det er lønnsomt for samfunnet, men ikke for den enkelte. Lønn betyr mye for rekruttering og status. SSB anslår at Norge om ti år vil mangle nærmere 40.000 lærere og 35.000 helsepersonell. Både arbeidsgiverne og politikerne burde ta signalene på alvor, slår Folkestad fast, og etterlyser et krafttak.

- Dette gjelder også for universitets- og høyskolesektoren som må ha høykompetente fagfolk for å utdanne framtidas kunnskapsarbeidere.

Folkestad mener følgende grep må til:

- Utdanningsgruppene i offentlig sektor, som barnehagelærere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre med flere års høgskoleutdanning, må prioriteres i lønnsoppgjørene. Det er på denne måten at likelønnsgapet kan reduseres. Hovedoppgjøret i 2016 blir en lønnskamp for konkurransekraft og kvalitet. Det må tas et krafttak for å rekruttere utdanningsgrupper. Yrkene må gjøres attraktive, og lønn er det viktigste virkemiddelet.

TBU-tallene kan hentes fra departementets side