Ifølge Helsedirektoratets anbefaling bør ikke en helsesøster i full stilling ta seg av flere enn 300 barn. Undersøkelser fra Oslo viser at det i kommunen er 856 elever per helsesøster i barneskolen, 763 i ungdomsskolen og 1058 i videregående.

Nå har bystyret i Oslo vedtatt en kraftig styrking av skolehelsetjenesten, gjennom å innføre en bemanningsnorm. Det var Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt som først la fram forslag om å innføre bemanningsnormen. Høyre, KrF og Venstre ønsket i utgangspunktet å beholde nåværende løsning, hvor bydelene selv organiserer dette tilbudet. Denne uken stemte likevel alle partiene for å innføre en bemanningsnorm for helsesøstre i Osloskolen. I budsjettene for 2016 skal det foreligge en opptrappingsplan for å nå de nye kravene. Dette siste punktet ble vedtatt, tross motstand fra Høyre, KrF og Venstre.

Oslo er ikke alene om å ligge under Helsedirektoratets anbefalinger. Direktoratet har tidligere anslått at det er behov for 860 flere helsesøsterårsverk i Norge. Norsk sykepleierforbund gikk i november ut og krevde en dobling i antall helsesøstre i Osloskolen. Denne ukens vedtak om bemanningsnorm er et stort steg i retning av å oppnå dette målet.

 

Generelt er det behov for en veldig styrking av skolens ressurser og kompetanse når det kommer til helse – og da kanskje først og fremst psykisk helse.

I en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) kommer det frem at lærerne har behov for og ønsker mer kompetanse, ressurser og bedre tilrettelegging fra skoleleder og -eier. Nesten halvparten av lærerne synes ikke de har tilstrekkelig kompetanse for å hjelpe de unge, og nesten hver tredje lærer opplever å ha for lite tid og ressurser.