Ny statistikk fra kommunene (Kostra-tall) viser en stor variasjon fra kommune til kommune i andel barnehagelærere. 

Bare seks kommuner har en barnehagelærerandel over 50 prosent. Nesten hver tredje kommune har en barnehagelærerandel på 30 prosent eller mindre av de ansatte, og på det verste er andelen 10 prosent. 


Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied ble intervjuet om denne saken i NRK 19. mars. Du kan høre opptak fra Nyhetsmorgen (tidspunkt: kl. 08.50).

NRK.no: Store variasjoner mellom barnehagene

Et problem
– Dette betyr at vi ikke gir alle barn en like god start – og det er et problem, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied.

– De dårligste kommunene kan umulig klare å gi barna det tilbudet de har krav på, sier hun.


Nøkkelen til kvalitet
Alle er enige om at nøkkelen til bedre kvalitet i barnehagen er flere gode barnehagelærere.

– Hvis politikerne virkelig vil satse på kvalitet i norsk utdanning, må de sørge for flere barnehagelærere, slik at selve grunnlaget i utdanningen er solid, sier Lied.

– Barnas utdanning starter i barnehagen. Der skal de bli trygge og få venner, de skal få hjelp med språket, de skal få lærelyst og mestringsfølelse. De som går i gode barnehager trives bedre, og de gjør det bedre i skolen.Minst 50 prosent
Utdanningsforbundet mener at et forpliktende krav om minimum 50 prosent barnehagelærere i hver barnehage bør bli en del av barnehageloven.

 Det er det beste tiltaket for å utjevne de store forskjellene og sikre en jevnt over større kvalitet i norske barnehager.

Et slikt krav om minst 50 prosent barnehagelærere – en pedagognorm – forutsetter at det er en god bemanning totalt sett. En ny og bedre bemanningsnorm for barnehagene er vedtatt i Stortinget og skal innføres innen 2020.


Les mer om hvorfor barnehagelærere er så viktig for barna.

De 10 dårligste
Lavest andel barnehagelærere finner vi i Træna, der 10 prosent er barnehagelærere. Deretter kommer Roan (15 prosent), Sirdal (16 prosent), Gjemnes (17 prosent), Vardø  (17 prosent), Finnøy (18 prosent), Etnedal (19 prosent), Sokndal (19 prosent), Evenes (19 prosent) og Gjerdrum (19 prosent).

De 10 beste
De ti kommunene med høyest andel barnehagelærere er Vega (60 prosent), Dovre (58 prosent), Lesja (53 prosent), Bykle (50 prosent), Jondal (50 prosent), Leka (50 prosent), Kragerø (48 prosent), Holtålen (47 prosent), Aremark (47 prosent) og Sogndal (47 prosent).