I en landsdekkende undersøkelse gjort for Utdanningsforbundet svarer over 6.000 lærere fra hele landet på hvor mange elever de har hovedansvar for. 12 prosent av lærerne oppgir at de har over 28 elever i klassen.  

— I Norge har vi flotte ambisjoner om en skole der hver elev skal bli sett og få et tilpasset tilbud. Det er bra, men det lar seg ikke gjennomføre for alle når mer enn hver 10. lærer har hoveddelen av undervisningen sin i klasser med 29-33 elever, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Lytt til lærerne
Utdanningsforbundet mener kunnskapsministeren og andre politikere må lytte mer til lærernes erfaring fra klasserommet:

— Nå må politikere få øynene opp for dette og ta inn over seg det lærerne, som har hverdagen i klasserommet, forteller: De er urolige for elvene sine og forteller at de har for liten tid til å følge opp, fastslår Lied.

Store forskjeller
Nasjonale tall viser en gruppestørrelse på 17 elever pr. lærer. Dette er en virkelighet mange lærere ikke kjenner seg igjen i.

— Slik ser ikke skolehverdagen ut for veldig mange elever og lærere. Det er kjempestore forskjeller, sier Lied.

Det er spesielt i større kommuner at klassene er store. I Oslo har 20 prosent av lærerne – altså hver femte lærer - hoveddelen av undervisningen sin i klasser med mer enn 28 elever. Her har 3 prosent av lærerne over 33 elever i klassen.

Nasjonal norm
— Mange foreldre er frustrerte over at det er store klasser og de er engstelige for at deres barn ikke får den hjelpen det trenger. Vi deler denne bekymringen og mener vi trenger en nasjonal norm som sikrer en god lærerdekning på alle skoler, avslutter Ragnhild Lied.

Les mer om saken på nrk.no

Last ned undersøkelsen her