«Hvilke skolefag trenger vi i fremtiden?» spurte vi på vår debattkveld i Lærernes hus 1. september. Dette var det mange som hadde meninger om, og debatten utover kvelden ble god.

– Dette er startskuddet for debatten om framtidas skole, sa Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied (saken fortsetter under opptaket).Må tenke nytt
Lederen av Ludvigsen-utvalget, professor Sten Ludvigsen fra institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, holdt en innledning om utvalgets utredning ”Fremtidens skole”.

Ludvigsen-utvalget mener vi må tenke helt nytt om skolefagene og fagfornyelse. Ludvigsen snakket om samfunnsutviklingen, behovet for dybdelæring og metakompetanser på tvers av fag. Han sa også at det trengs en ny type læreplaner, med færre mål og tydeligere progresjon mellom trinn.

I tillegg til Ludvigsen og Lied sto noen spesielt inviterte gjester på talelesten: professor i tekstvitenskap, Kjell Lars Berge, redaktør i tidsskriftet Form og tidligere kunst- og håndverklærer, Bibbi Omtveit, og medlem av Norsk matematikkråd og tidligere rektor, Stein Øgrim. Mange fremmøtte deltok også med spørsmål og kommentarer. Aslak Bonde var ordstyrer.

Videre debatt
Se sitater fra debatten og kommentarer til den, ved å søke på emneknaggen #Ludvigsen på Twitter.

Noen av spørsmålene som ble stilt i løpet av kvelden var disse:

• Hva skjer med norskfaget? 
• Skal samfunnsfag og religion være samme skolefag? 
• Er det rom for de praktisk-estetiske fagene? 
• Trenger vi et eget matematikkfag? 

Debattmøtet var det første av i alt tre debattmøter om Ludvigsen-utvalgets rapport. De neste to er

* 15.september: Skal lærerne sette karakter på elevenes personlighet?
* 15. oktober: Skal næringslivet forme fremtidens skole?

Utdanningsforbundets "Debatthefte om fremtidens skole"

Ludvigsen-utvalgets hovedinnstilling: Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser