Arbeiderpartiet understreker betydningen av god lærertetthet i sitt vedtak fra landsmøtet i helgen og vil nå at det skal innføres nasjonale normer for lærertetthet. Det vil i praksis si regler for hvor mange elever det skal være for hver lærer. Forslaget forutsetter at det ansettes flere lærere. Arbeiderpartiet vil øke lærertettheten gjennom en styrket kommuneøkonomi, heter det i vedtaket fra landsmøtet søndag.

– Vedtaket peker på at økt lærertetthet skal realiseres blant annet gjennom en bedre kommuneøkonomi. Her ligger vel syretesten på om dette blir en realitet, mener Handal.

Det er også knyttet visse begrensninger til forslaget. Det er i første omgang de yngste elevene som skal sikres mindre klasser. I vedtaket står det ikke noe om hvor mange elever hver lærer skal ha ansvar for.

Handal minner om at økt lærertetthet var punkter i den rød-grønne regjeringens styringsdokumenter (Soria Moria 1 og 2), uten at de rød-grønne regjeringene benyttet sjansen til å gjennomføre sin løfter.

– Vi har forventinger om at Ap-styrte kommuner nå følger opp landsmøtevedtaket lokalt gjennom å satse på flere lærere i skolen, også når de skal utforme kommunale skolebudsjetter. 

– Lærer-Norge har forventinger om at landsmøtevedtaket i landets største parti også er synlig når lokale Ap-politikere gjør sine prioriteringer i skolepolitikken, avslutter Handal.

Dette er uttalelsen til Ap om lærertetthet som ble vedtatt på landsmøtet:

Økt lærertetthet
Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring, og det å rekruttere og utdanne lærere med god faglig, pedagogisk og relasjonell kompetanse er en grunnleggende forutsetning for å skape en god skole for alle.

Arbeiderpartiet står bak Stortingets enstemmige videreutdanningssatsing, men mener dette ikke er nok. Vi må ha god nok lærertetthet for at alle elever skal kunne følges opp, og derfor vil Arbeiderpartiet øke lærertettheten blant annet gjennom en bedre kommuneøkonomi.

I Arbeiderpartiets politisk dokument om kunnskap og verdiskaping  "Muligheter i omstilling "som ble vedtatt på landsmøtet står følgende:

  • Arbeiderpartiet vil at det ansettes flere lærere i skolen, og at det innføres nasjonale normer for lærertetthet

Mer om skolepolitikken vedtatt på Aps landsmøte

Les også Utdanningsforbundets "Mer tid til hver elev"