De nye KOSTRA-tallene (Kommune-Stat-Rapportering) avslører svært store forskjeller i kommunenes utgifter til barnehage. Mellom noen kommuner er forskjellen i driftsutgifter per plass i de kommunale barnehagene på over 100.000 kroner. Forskjellene er også svært store når en sammenligner kommuner i samme KOSTRA-gruppe – altså kommuner som er sammenlignbare med hensyn til folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, mener det er problematisk at ikke alle barn får tilgang til samme start på utdanningsforløpet.

– De betydelige variasjonene i ressursinnsats betyr store kvalitetsforskjeller. Den største årsaken til forskjeller i ressursbruk, er variasjoner i antall voksne per barn og graden av pedagogisk personale, sier han.

Handal understreker at for å gi et godt pedagogisk tilbud, kreves det også tilstrekkelig med pedagoger.

– Barnehagen skal være noe mer enn bare barnepass. Den er første del av barns utdanning, og skal gi et godt pedagogisk opplegg som dekker mange faglige områder. Forskningen er tydelig på at gode barnehager har langsiktig virkning for barns læring og utvikling. Det er god samfunnsøkonomi å investere i gode barnehager, sier han.

Også foreldrene er bekymret for kvaliteten i barnehagene.

– Foreldrene bekymrer seg for om det er nok ansatte i barnehagen, mange nok til å ta vare på barnet deres, mange nok ansatte til at barnehagen kan få gjennomført planlagte aktiviteter som for eksempel å gå turer i skogen eller delta på prosjekter, sier Marie Therese Jansen i Foreldreutvalget for barnehager til NRK.

Forsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning viser til at det kan være flere faktorer som fører til ulikhetene.

– Det kan være forskjeller i kommuneinntekt. Vi vet at rike kommuner bruker mer penger enn fattige kommuner. Forskjeller i bemanning har stor betydning for kostnadsnivået, og antallet barn som har behov for særlig tilrettelegging har også en betydning for de regnskapsførte kostnadene, sier han.

– Er det problematisk at kommunene bruker så ulike summer på barnehage?

– Det kommer litt an på hva som er bakgrunnen for det, men de store forskjellene som vi ser betyr nok at det er store kvalitetsforskjeller også, sier Lunder til NRK.

Se oversikt over hvor mye kommunene bruker her.