Det Høyre-ledede byrådet har i sitt «Prosjekt Oslobarnehagen» som visjon at Oslos barnehager skal bli landets beste. Men nye foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA) for 2014 viser at byen mangler 500 barnehagelærere. 31,8 prosent av de ansatte i Oslo-barnehagene har barnehagelærerutdanning. 523 årsverk utføres av ansatte som jobber på dispensasjon fra kravet om barnehagelærerutdanning. Det plasserer Oslo på 4. siste plass blant Norges fylker og i det nederste sjiktet blant kommunene. Andelen har vært omtrent uendret de siste ti årene.

- Oslo er blant de dårligste i landet. Da henger det rett og slett ikke på greip at Oslo Høyre skal gjøre Oslo-barnehagen til landets beste, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet, til Aftenposten.

- Oslo kan ikke ha prioritert dette. Oslo må, som alle andre arbeidsgivere som trenger arbeidskraft, tilby konkurransedyktig lønn, gi folk nok faglig utvikling og muligheten til å gjøre jobben på en god måte, sier Handal.

- Det er utrolig viktig at barna møter barnehagelærere i barnehagen. Det kan se ut som Oslo Høyre tror at systemer kan erstatte kompetanse, avslutter Handal.

Les hele Aftenpostens artikkel her.