I et intervju med NTB viser hun blant annet til at Ludviksen-utvalgets utredning som kom før sommeren anbefaler at det ryddes opp i lærerplaner og i fagene.  

– Statsråden har gode intensjoner, og strategien i seg selv er god. Likevel har jeg et hjertesukk. Jeg er redd det blir for mange ulike strategier å forholde seg til, sier hun til NTB.

Viktigst med etter- og videreutdanning
Hun anbefaler følgende for statsråden: – Det viktigste nå er at Isaksen holder fast ved ambisjonene om å gi lærerne etter- og videreutdanning, for det er det som trengs mest.

Les hele saken fra NTB i Nettavisen