Innbyggerinitiativet skal opp til behandling i bystyret i dag, onsdag. Ap, SV og Rødt er positive til intensjonen bak forslaget – mens KrF bekrefter at partiet ikke vil støtte initiativet.

Det forundrer Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet:

– Jeg synes det er veldig rart at KrF vil stemme nei til det de selv sier er partiets viktigste prioritering i skolepolitikken. Da er det noe som skurrer i mine ører, sier Handal.

Erik Lunde, KrFs representant i bystyret i Oslo, forklarer det slik:

– Jeg kan forstå at det virker rart, men det er ikke et uttrykk for at vi er uenig med initiativets intensjon, sier Lunde.

– Vi mener det er mest hensiktsmessig å fremme en slik sak i forbindelse med de årlige budsjettene. Jeg har begrenset tro på å fatte vedtak nå som det ikke følger midler med til å realisere. Jeg tror heller ikke vi kan vedta en så ambisiøs norm som enkelte legger opp til lokalt, uten at forsikringer om at det følger med penger til dette fra Stortinget, legger han til.

Derfor trengs det en nasjonal norm
Utdanningsforbundet har lenge kjempet for en nasjonal norm for å unngå stappfulle klasserom og sikre elevene et likeverdig opplæringstilbud, uansett hvilken kommune de bor i. Vi mener elevene kan ikke få et likeverdig opplæringstilbud når antall elever pr. lærerårsverk er over tre ganger så store i noen kommuner som i andre.

Mer tid til hver elev: Les mer om lærertetthet på våre valgsider

– Vi ønsker en nasjonal norm for å unngå at hver lærer får ansvaret for opplæringen av for mange elever. Derfor er vi glade for at KrF også sier de vil jobbe for det. Og det er fullt mulig for Oslo og alle andre kommune å sette et tak på antall elever pr. lærer lokalt i dag. Det kommer an på hva man prioriterer, og dessverre viser det seg igjen og igjen at dette er noe som ikke blir prioritert av lokalpolitikere. Det viser behovet for nasjonale regler på dette området, sier Steffen Handal.

Ap, SV og Rødt støtter intensjonen
I komitébehandlingen foreslo SV og Rødt at byrådet «skulle utarbeide en opptrappings- og samarbeidsplan med staten for lærertetthet i Oslo-skolen, med mål om å komme ned på 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn». Bare disse to partiene stemte for dette forslaget.

Ap, SV og Rødt ber også byrådet legge fram en sak om hvordan økt lærertetthet kan bidra til mer læring i Oslo-skolen.

KrF, sammen med Høyre og FrP, nøyer seg med å peke på at det ble bevilget midler til økt lærertetthet på barnetrinnet i statsbudsjettet for 2015, etter forslag fra KrF. Oslo kommune får 58 mill av denne tilleggsbevilgningen.

Erik Lunde forsikrer likevel at KrF kommer til å jobbe for økt lærertetthet i Oslo bystyre framover.

– Dette er vår hovedsatsing på skole i programmet for neste bystyreperiode. Alle kan være trygge på at dette er en viktig prioritering for KrF, avslutter han.

PS! I Drammen har KrF bestemt seg for å støtte et likelydende forslag.