I dag ble tallene fra Samordna opptak presentert.  Kunnskapsdepartementet melder om tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning, og en økning på 6,7 % fra i fjor. For grunnskolelærerutdanningene er økningen samlet sett på drøyt åtte prosent, mens interessen for barnehagelærerutdanningen fortsatt er dalende.

– For alle oss som lenge har vært bekymret over den kritisk lave rekrutteringen til læreryrkene, gir tallene for skolen grunn til forsiktig optimisme. Men andelen søkere til barnehageutdanningene er urovekkende lav,  påpeker Ragnhild Lied.

 – Barns utdanning starter i barnehagen, derfor er det viktig med langt høyere lærertetthet i barnehagene. Det svake søkertallet til barnehagelærerutdanningen er svært bekymringsfullt. Selv med dagens pedagognorm mangler vi nesten 4000 barnehagelærere. At det kun er 1,2 førstegangssøkere pr. studieplass til denne utdanninga er en situasjon vi – og ikke minst kunnskapsministeren - må ta på alvor, sier Lied.

Stillstand for barnehagelærerutdanningen
Etter en dramatisk nedgang på 18 % i søketallene til barnehagelærerutdanningen i 2013, økte søkertallet igjen med 5,3 % i 2014. Av søkerne til barnehagelærerutdanningen er det i år kun 1,2 førstevalgsøkere pr. plass. Til sammenligning er tilsvarende tall for grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og GLU 5-10) på henholdsvis 1,7 og 1,8 søkere pr. plass.

Prosentvis endring i søkertall til lærerutdanninger fra 2014-2015:

  • Grunnskolelærerutdanning 1-7:         + 8,2 %          
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10:       + 8,4 %
  • Lektorutdanning for trinn 8-13         + 7,5 %
  • Faglærerutdanning:                           + 11,5 %
  • Barnehagelærerutdanning:                – 0,2 %

Lied er klar på hva som må til for å få flere til å ønske seg til barnehagelæreryrket:

– Forskningen er tydelig på at det er viktig å investere i et godt tilbud til de aller yngste. Likevel bidrar dårlige lønns- og arbeidsvilkår til at barnehagelæreryrket ikke er attraktivt nok for unge søkere. Barnehagelærere kommer dårligst ut av alle yrkesgrupper med høyere utdanning, når det gjelder forventet livslønnsinntekt, fastslår Lied.

At pilen nå peker forsiktig oppover for søkertallene til lærerutdanningene i skolen, er helt påkrevd.

Må beholde lærerne
– Læreryrket er blant de viktigste og mest meningsfulle jobbene man kan ha. Vi trenger hver eneste lærerstudent i årets kull, for framskrivninger tyder på at Norge kommer til å mangle så mye som 38.000 lærere i 2025, påpeker Lied – som også etterlyser effektive tiltak for å beholde de lærerne som allerede finnes i klasserommene:

– Undersøkelser viser at nesten hver tredje lærerstudent slutter i utdanningen i løpet av studietiden og ytterligere hver tredje forlater skolen i løpet av de første årene som lærer. Hvis statsminister Erna Solberg og regjeringen virkelig mener noe med sine ambisjoner for kunnskaps-Norge, må de sørge for at lærerne blir i jobben, og ikke velger seg bort til andre yrker. Det er min oppfordring til Høyres landsmøte, alle barn fortjener en kvalifisert lærer!

Mer tid og lønn
Og i tilfelle det skulle herske noen tvil:

- Undersøkelsene er entydige - det viktigste nasjonale og lokale politikere kan gjøre for å motvirke lærerflukten fra skolen og barnehagen er å gi lærerne mer tid til hvert barn og hver elev, slik at de får gjort en god jobb.  Og en lønn som er konkurransedyktig med andre aktuelle yrker, fastslår Lied.

Se alle tallene for Samordna opptak her