Skoleklasser som trenger vikarlærere må ta til takke med personer uten godkjent lærerutdanning i flere enn halvparten av tilfellene, skriver nrk.no.

Det viser en stikkprøvekontroll gjennomført av Utdanningsforbundet i Vest-Agder. Situasjonen er lik over hele landet.

– Gjennom undersøkelsen, finner vi ut om det blir satt inn vikar i det hele tatt, og i tilfelle om det er en lærer med godkjent utdanning, sier Tor Anders Råbu, grunnskoleansvarlig i Utdanningsforbundet, Vest-Agder.

Bruken har økt siden 2006
Utdanningsforbundet har gjennomført kontroller seks ganger siden 2006.

Den første kontrollen, i 2006, fortalte oss at det ble satt inn en kvalifisert lærer ved vikarbehov i omtrent 2/3 av tilfellene, mens nå skjer det i under halvparten av tilfellene, forteller Råbu til nrk.no.

– Elevene har rett på undervisning og forskriftene sier hva slags kompetanse som kreves.

Utdanningsforbundet ser nå at en økende del av undervisningen skjer med folk som ikke er lærere.

– Med de kravene som foreldre og politikere stiller til skolen, er dette ganske betenkelig, mener han.

Likt over hele landet
Utdanningsforbundet gjennomførte i 2013 en landsomfattende undersøkelse om vikarbruk. 56 prosent av lærerne på barnetrinnet svarte at det hovedsakelig ble brukt ukvalifiserte vikarer. Situasjonen er litt bedre for ungdomstrinnet og i videregående.

Hver tredje lærer på ungdomstrinnet sier at det hovedsakelig brukes ukvalifiserte, mens bare ti prosent av lærerne i videregående sier det samme.

Verst i distriktene
Tallene tyder på at situasjonen er best på Sør- og på Vestlandet. Det er mer krevende å skaffe vikarer på det sentrale Østlandet og i Nord-Norge, ifølge Handal.

– Vi har gjennom stikkprøver fra fylkeslagene våre sett at det er i pressområder og i distriktskommuner det er vanskeligst å skaffe kvalifiserte.

Hva må gjøres?
– Med en økt lærertetthet vil skolene i større grad dekke vikarbehovet selv. Det finnes i dag 37 000 lærere som ikke jobber i skolen. Slik det er nå er det altfor enkelt for arbeidsgiver å ty til ukvalifiserte, både i lengre vikariater og som tilkallingsvikarer, mener Handal.

Les hele saken på nrk.no