Arbeidstid
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole, mai 2014)

Undersøkelsen tar for seg:
- Muligheter til for- og etterarbeid
- Muligheter til å følge opp hver enkelt elev
- Lærernes arbeidstider og arbeidsmengde

   

 

   

Tidsbruk i skolen
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole, jun 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Tidstyver i skolen
- Behovet for andre yrkesgrupper inn i skolen
- Behovet for økt lærertetthet

   

 

   

Tidsbruk i barnehagen
(Medlemsundersøkelse blant barnehagelærere, mai 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Tidstyver i barnehagen
- Kontorforhold
- Tid til planlegging og evaluering

   

 

   

Videreutdanning
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole, jun 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Behov for videreutdanning
- Muligheter for videreutdanning
- Økonomi knyttet til videreutdanning

   

 

   

Lærervikarer
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole, jun 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Bruk av lærervikarer ved fravær
- Vikarenes kompetanse
- Elevenes utbytte av timer med vikar

   

 

   

Vikarer i barnehagen
(Medlemsundersøkelse blant barnehagelærere, jun 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Bruk av vikarer ved kortere og lengre fravær
- Vikarenes kompetanse

   

 

 

Klassestørrelser
(Medlemsundersøkelse blant skoleledere, jan 2015)

Undersøkelsen tar for seg:
- Klasser med mer enn 28 elever

   

 

   

Nasjonale prøver
(Medlemsundersøkelse blant skoleledere, jan 2015)

Undersøkelsen tar for seg:
- Rektorers holdning til offentliggjøring av resultatene

   

 

   

Ytringsfrihet
(Medlemsundersøkelse blant skoleledere, jan 2015)

Undersøkelsen tar for seg:
- Skolelederes mulighet til å uttrykke seg kritisk om lokal utdanningspolitikk i offentligheten
- Kultur for intern kritikk i kommunen/fylkeskommunen

   

 

   

Anonymiserte prøver
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole, jun 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Holdninger til anonymiserte prøver
- Bruk av anonymiserte prøver
- Etterspørsel på anonymiserte prøver

   

 

   

Karakterer på 5. trinn
(Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen, apr 2013)

Undersøkelsen tar for seg:
- Holdninger til innføring av karakterer på 5. trinn