NYHETER FRA VALGKAMPEN 2015
Ulogisk fra Venstre
Den store klassebløffen
Hvorfor tviholder regjeringspartiene og Venstre på myten om at det er liten sammenheng mellom lærertetthet og elevenes læring?
Se opptak av debatten om fremtidens skolefag
Ragnhild Lied møtte professor Sten Ludvigsen til debatt. Både oppmøtet og engasjementet var stort.
Vil gratis barnehage være bra?
Handal skriver om Venstres forslag.
Fem myter om lærertetthet
Det er bred enighet om at lærerne er elevenes viktigste ressurs. Til tross for dette er det stor politisk uenighet om det skal vedtas bestemmelser som kan redusere de store forskjellene i lærerressurser mellom skoler.
Bekymret for seksåringene
På tross av at kunnskapsministeren er urolig for om seksåringene blir sett og ivaretatt godt nok, vil han ikke sette noen grense for hvor mange elever én lærer kan ha ansvar for.
Skoleklassene eser ut
En ny undersøkelse viser at hver tiende lærer har ansvar for opp til 33 elever. – Umulig å følge opp den enkelte elev med så store klasser, sier Utdanningsforbundets Ragnhild Lied.
Se opptak av utdanningsdebatten her!
Torbjørn Røe Isaksen lovet et kompetanseløft i barnehagen og Trond Giske lovet flere lærere til skolen.
Ønsker mer ro – ikke flere strategier
Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet mener det kan bli for mange ulike strategier å forholde seg til. I går la regjeringen fram sin nye realfagsstrategi.
Vil ikke prioritere heldagsskole
– For å utjevne sosiale forskjeller er økt lærertetthet viktigere enn heldagsskole, mener Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.
Ernas talltrøbbel
Det er Erna og Jonas som roter med tallene, ikke vi.
Klarer ikke innfri valgløftene
Rikspolitikerne overbyr hverandre i skoleløfter, men halvparten av ordførerne sier de ikke klarer å innfri.
Valgdebatt om barnehage og skole
Torbjørn Røe Isaksen (H) og Trond Giske (Ap) møtes til debatt hos Utdanningsforbundet.
Skal politikerne bestemme hva som er best for barna?
De folkevalgte i en rekke kommuner tvangsinnfører nå bestemte pedagogiske verktøy og metoder – i strid med sine egne fagfolks vurderinger og anbefalinger, skriver Steffen Handal i en kronikk i Aftenposten.
KrF ønsker økt lærertetthet, men sier nei i Oslo
Det ender trolig med nei til et innbyggerinitiativ for flere lærere og høyere lærertetthet i Oslo-skolen.
Oslo mangler 500 barnehagelærere
Oslo Høyre sier de vil skape Norges beste barnehager, men Oslo er blant fylkene som mangler flest barnehagelærere. - Henger ikke på greip, sier Utdanningsforbundet.
Færre vil bli barnehagelærere
Selv om søkertallene øker til alle lærerutdanningene unntatt barnehagen, er det fortsatt altfor få som vil bli lærer. – Særlig er det svake søkertallet til barnehagelærerutdanningen bekymringsfullt, sier Ragnhild Lied.
Bruk av ufaglærte lærervikarer øker
– Det er svært alvorlig at stadig flere elever ikke får utdannede lærervikarer, sier Steffen Handal i Utdanningforbundet.
Ros og forventninger til Ap om lærertettheten
– Vi er godt fornøyd med at Ap i sin landsmøteuttalelse sier at de vil forbedre lærertettheten og vi forventer lokal oppfølging, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.
Stadig større skoleklasser
Store klasser med mer enn 28 elever har blitt en del av hverdagen på mange skoler, viser ny medlemsundersøkelse.
Sjekk ut den nye valgsiden!
«Sats på framtida – hold løftene», lyder oppfordringen til landets kommunepolitikere på vår valgside foran kommunevalgkampen.
- Lær av Sveriges feil
20.april kommer professor Leif Lewin til Lærernes hus i Oslo, for å snakke om hva som gikk galt med skolereformene i Sverige. – Hovedproblemet er at lærerne ikke ble involvert, sier han.
Metodefrihet
Læraren er ofte åleine i dei situasjonane der ho må velje korleis ho vil gå fram. Likevel skal vi lærarar, som profesjon, kunne gi samfunnet ein garanti for at dei avgjerdene vi tek når vi underviser, er kloke og gode.
Over 100.000 kroner i forskjell per barnehageplass
Kommunenes utgifter per barnehageplass varierer med mer enn 100.000 kroner. – Store variasjoner i ressursinnsats betyr store kvalitetsforskjeller, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.
Unio om TBU-tallene
Unio-lederen: Det trengs et tydelig lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor.
Smak av ensretting
De sterke profesjonsfellesskapene blir overkjørt. Når ble det god høyrepolitikk? spør Steffen Handal i en replikk i Aftenposten.
Styrker helsetjenesten i Osloskolen
Det er tre ganger så mange skoleelever per helsesøster i Oslo som det Helsedirektoratet anbefaler. Nå har bystyret vedtatt en kraftig styrking av skolehelsetjenesten.
Utsetter forslag om endringer i barnehageloven
Etter planen skulle forslagene til endringer i barnehageloven behandles i Stortinget denne våren. Nå utsettes prosessen.
Vil Høyre overkjøre lærerprofesjonen?
Hvem skal bestemme hvordan lærere skal arbeide i barnehager og skoler?
Store forskjeller i Barnehage-Norge
Den dårligste kommunen har 10 prosent barnehagelærere – mens den beste har 60 prosent.
VALG- MATERIELL
Her finner du løpesedler, logo, plakater og annet nyttig materiell til valgarbeidet 2015!
FOR TILLITS- VALGTE
Nyttige tips til valgkamp-arbeidet. Krever innlogging.

Tlf: 24 14 20 00 – tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.