NOKUT har sendt på høring et forslag til ny forskrift om kvalitetsarbeid, tilsyn og krav for akkreditering i høyere utdanning (kalt studietilsynsforskriften). Her finner du Utdanningsforbundets høringsuttalelse.

Forslaget kommer etter endringer i universitets- og høgskoleloven og i departementets forskrift om studiekvalitet, og inneholder forslaget både «substansielle og strukturelle endringer».

Utdanningsforbundet ser at den nye studietilsynsforskriften regulerer en rekke viktige forhold som kan lede til styrket kvalitet i høyere utdanning. UH-sektorens anstrengte økonomi kan imidlertid føre til at det blir utfordrende/vanskelig å realisere kravene til eksempelvis fagmiljøenes stabilitet og høye faglige kompetanse. Dette er til stor bekymring for Utdanningsforbundet og for våre medlemmer i sektoren.

Universitets- og høgskoleloven fastslår at NOKUT nå skal føre tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. Tidligere har NOKUT evaluert institusjonenes system for kvalitetssikring.

I forslaget fremmer NOKUT forslag om skjerpede krav til akkreditering av master- og doktorgradsprogrammer. Dette er i tråd med hva regjeringen har varslet tidligere.

NOKUT foreslår videre at studentenes læring og læringsutbytte skal være et uttalt mål for institusjonenes kvalitetsarbeid. Dette skjer med henvisning til de europeiske retningslinjene ESG15 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area som vår paraplyorganisasjon Education International er medforfatter av).

NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeid i UH-sektoren skal balanseres opp mot institusjonenes faglige autonomi. Det er derfor helt avgjørende at studietilsynsforskriften oppleves som en motivasjon for bedre studiekvalitet, og ikke som om den faglige friheten innskrenket eller detaljeringsnivået i tilsynsforskriften blir hemmende for eget kvalitetsarbeid.