Det sa Unio-leder Ragnhild Lied i panelsamtalen som etterfulgte signeringen av Nasjonal kompetansestrategi 2017-2021 som ble lansert i dag.

 I sin åpning roste både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det viktige samarbeidet partene har utvist for å få til en samlende kompetansestrategi.

 - Grunnet et godt samarbeid partene imellom og en flat struktur, skal vi klare de omstillingene vi står overfor, sa statsministeren blant annet.

 Isaksen fulgte opp med å si at vi må gripe mulighetene før de blir problemer.

- Når det trengs, finner vi løsninger sammen. Denne strategien er et eksempel på det. Vi skal utvikle kompetanse og bli flinkere til å utnytte den kompetansen vi har, sa han i sitt innlegg.

Alle som deltok i panelsamtalen la vekt på at strategien må følges opp med tiltak. Og alle ser fram til å se hva Kompetansebehovsutvalget (KBU) vil føre med seg.

- Men nå må vi avslutte, for nå skal vi handle, poengterte kunnskapsministeren etter en vel to timer lang økt med signering av avtalen, taler og samtale.

Saken er publisert av Unio.