Universitetene skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, og de skal  utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Lærerutdanning gis både ved universiteter og høgskoler.  

Utdanningsforbundet er en pådriver og premissleverandør når det gjelder utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Utdanningsforbundet har en viktig rolle i norsk utdanningspolitikk. Vårt fellesskap, vår kompetanse og erfaring, og vår samlede kraft gir  oss en posisjon som er unik i forhold til andre fagorganisasjoner innen utdanningsfeltet.

Arbeidet med fag og utdanning i høyere utdanning og forskning er komplekst og krevende. For Utdanningsforbundet er det viktig at medlemmer på alle nivå inkluderes i og oppmuntres til å delta i den utdanningspolitiske debatten.