Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Studentmedlemskap er gratis, og nyutdannede får også første år etter avsluttet grunnutdanning gratis ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet. Pedagogstudentene har rundt 18 500 medlemmer fordelt på alle landets lærerutdanninger. Medlemmene studerer blant annet barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-, yrkesfaglærer-, faglærer-, praktisk-pedagogisk utdanning, spesialpedagogikk og pedagogikk.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet jobber blant annet for å utvikle kvaliteten i lærerutdanningene og for at nyutdannede lærere og barnehagelærere skal få veiledning.