Artikkelbilde

Utdanningsforbundet har gjennomført en undersøkelse blant medlemmer i vitenskapelige stillinger, for å kartlegge arbeidsbetingelsene. Undersøkelsen bekrefter at forskningsvilkårene er blitt strammere de siste fem årene. Hele åtte av ti mener de ikke har tilstrekkelig tid til forskning og utvikling. Problemet er særlig mangel på sammenhengende tid, og nesten alle bruker fritiden til forskning. Svært mange oppgir at dette skjer i større grad enn ønskelig. Det gir arbeidsdager som strekker seg utover normal arbeidstid.

Vi finner også at ansatte som har avtalefestet tid til FoU i gjennomsnitt bruker en større andel av sin arbeidstid til FoU-arbeid enn de som ikke har det. Det indikerer behov for avtalefesting av FoU-tid.

Resultatene er i tråd med funn gjort i lignende undersøkelser gjennomført av Forskerforbundet i 2006 og 2009. Tilsvarende viste også evalueringen av Kvalitetsreformen at mange ansatte fant det vanskeligere å finne tid til forskning, og særlig sammenhengende tid. En viktig forklaring var mer arbeidskrevende undervisningsformer og mer administrativt arbeid. Endringer i forskningsvilkår må forstås i lys av øvrige økonomiske og strukturelle utviklingstrekk i sektoren.