I Sverige er det er nylig publisert en rapport som ytterligere belyser effekter av redusert klassestørrelse. Dette faktaarket gjør rede for denne forskningen, publisert i rapporten «Långsiktiga effekter av mindre klasser». Den svenske studien følger elevene fra grunnskole til voksen alder, og er på grunn av dette et viktig supplement til tidligere forskning.

Resultatene fra studien viser at dersom klassestørrelsen reduseres med fem elever, forbedres resultatene, og at effektene av klassestørrelse holder seg over tid. I tillegg finner man at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i mindre klasser.