Artikkelbilde

Dette faktaarket tar for seg antallet søkere til lærerutdanningene, hvor mange som starter opp på lærerstudiene og hvor mange som uteksamineres fra lærerutdanningene.

I 2016 var det over 132 000 søkere til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning. Dette er en økning på 3,2 prosent sammenlignet med 2015. Av disse søkte 12 129 personer på ulike lærerutdanningsstudier, noe som er en økning på 1,8 prosent.

 

 

Tallene fra Samordna opptak viser at:

  • Lektorutdanningen på 8.13. trinn og Barnehagelærerutdanningen (BLU) fortsetter økningen i antallet søkere fra 2014
  • I 2016 er det en nedgang i antallet søkere til grunnskolelærerutdanningene (GLU). For GLU 1.7. trinn er nedgangen på 13,5 prosent. For GLU 5.10. trinn er det 2,1 prosent færre søkere.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), viser at:

  • I Norge er det i perioden 20132016 blitt uteksaminert flere lærere til barnehage og skole enn i perioden 20102012. Likevel har totaltallet sunket i 2016
  • Det ble uteksaminert totalt 312 færre lærere i 2016 enn i 2015
  • Antall uteksaminerte kandidater fra GLU 1.7. trinn og BLU synker i perioden 20132016
  • Antallet uteksaminerte kandidater fra GLU 5.10. trinn og Lektorutdanning for 8.13. trinn er økende i hele perioden 20132016